PRAVILA ZAŠTITE POLITIKE I PRIVATNOSTI

1. Pravila i uslovi korišćenja

Platforma „Naša mreža“ je namenjena preduzećima i preduzetnicima u RepubliciSrbiji, kako onim malim tako i velikim. Kreirali smo ovu Platformu sa misijom davam pomognemo da unapredite i razvijete svoje poslovanje i lakše sklopiteposlovne saradnje.

Platforma „Naša mreža“ (u daljem tekstu „Platforma“), sastoji se od tri zasebnesekcije:

-Sekcija „Informiši me“namenjena je svim posetiocima platforme (dalje utekstu: „posetilac“) i informativnog je karaktera
-Sekcija „Umreži me“ namenjena je isključivo registrovanim korisnicima(dalje u tekstu: „registrovan korisnik“). Registrovan korisnik može bitiisključivo pravno lice registrovano u Agenciji za Privredne Registre (APR)Republike Srbije.
-Sekcija „Podrži me“ namenjena je svim posetiocima platforme, dok se zasame pogodnosti unutar sekcije, mogu prijaviti Vip poslovni korisnici kojisu registrovani na Platformi.

Registracijom korisnika i klikom na „Prihvatam Pravila i uslove korišćenja“platforme „Naša mreža“ u daljem tekstu „Platforme“ dajete pristanak na ovaPravila i uslove korišćenja i prihvatate ih. Svako ponašanje koje je u suprotnostisa navedenim pravilima sankcionisaće se zabranom pristupa ili brisanjem profila.

Ukoliko se ne slažete sa Pravilima i uslovima korišćenja u bilo kom trenutkumožete obrisati svoj profil odnosno prestati sa korišćenjem Platforme.

Pravila i uslovi korišćenja se odnose na nasamreza.rs i Naša mreža - mobilnuaplikaciju.

Pravila i uslovi korišćenja se odnose na registrovane korisnike i posetioce. Kaoposetilac imate ograničen pristup sadržaju Platforme i možete pristupiti jedinosadržaju sekcije „Informiši me“ i ``Podrži me’’. Kao registrovani korisnik, poredsekcija „Informiši me“ i ``Podrži me’’ imate mogućnost pristupa i sekciji „Umrežime“.

Platforma je besplatna za korišćenje za sve korisnike i posetioce.

Isključivi vlasnik Platforme je kompanija Vip mobile d.o.o.

Pri korišćenju Platforme, korisnici i posetioci moraju da se pridržavaju sledećeg :

-Koristite isključivo ispravne podatke prilikom kreiranja profila svojihkompanija.
-Nemojte kreirati više od jednog profila za svoju kompaniju.
-Nemojte kreirati lažne profile i profile nepostojećih kompanija.-Pažljivo rukovodite svojim podacima za pristup profilu.

Strogo je zabranjeno:
-Lažno predstavljanje.
-Kreiranje lažnihnaloga ili naloga nepostojećih kompanija.
-Objavljivanje uvredljivog i neprikladnog sadržaja
-Objavljivanje lažnih informacija.
-Objavljivanje informacija sa ciljem da se naruši reputacija bilo kojekompanije.-Zloupotreba mogućnosti slanje direktnih poruka profilima drugihkompanija (spam poruke).

.Odgovorni ste za čuvanje svoje lozinke na svom profilu. Ne delite pristupnepodatke za vaš profil ni sa kim. Odgovorni ste za sve što se desi preko vašegprofila osim ukoliko ga obrišete ili prijavite zloupotrebu. Svaki korisnik Platformeje dužan da na Profil stavlja istinite informacije i da ne objavljuje sadržaj koji kršizakone Repubike Srbije, bilo čija prava uključujući i pravo intelektualne svojine.

Prihvatanjem ovih Pravila i uslova kao i korišćenjem Platforme, saglasni ste davam preko naše Platforme mogu biti poslata obaveštenja i poruke na kontaktinformacije koje ste ostavili prilikom registracije i kreiranja profila (e-mejl, kontakttelefon, adresa). Ako su vaši podaci zastareli ili nevažeći možete propustiti važnaobaveštenja. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova kao i korišćenjem Platforme,potvrđujete tačnost i validnost kontakt podataka koje ste naveli.

Informacije koje postavite na svoj profil biće dostupne drugim profilima da ihvide, kopiraju i upotrebe. Platforma omogućava slanje poruka i deljenjeinformacija na mnogo načina. Informacije i sadržaj koji postavite biće vidljivedrugim registrovanim korisnicima. U pojedinim servisima omogućili smo daograničite koje informacije koje ste postavili na svom profilu mogu biti vidljiveostalim članovima.

Vip zadržava pravo da promeni, suspenduje ili prestane sa pružanjem bilo kogservisa na Platformi ili celokupne Platforme u bilo kom trenutku. Vip ne garantujeda će Platforma ili neki njene funkcionalnosti biti uvek dostupni za korišćenje. Vipne garantuje da će skladištiti ili sačuvati bilo koju informaciju ili sadržaj koji jeobjavljen na Platformi. Vip nije dužan niti je u obavezi da čuva, skladišti ilidostavlja korisnicima Platforme kopije sadržaja ili informacija koje ste objavili.

Korišćenje i deljenje sadržaja drugih korisnika, sajtova i aplikacija je naodgovornost korisnika i posetilaca Platfome . Platforma „Naša mreža“ ne vršiadministraciju sadržaja koji naši korisnici postavljaju i dele. Vip nije odgovoran zasadržaj i istinost informacija koje se nađu na platformi, a koje su postavljene naPlatformu od strane korisnika, Posetilaca ili trećih lica.

2. Odricanje od odgovornosti:

Informiši me:

Tekstovi prikazani u sekciji Informiši se su informativnog karaktera. Tekstovi su namenjeni isključivo u svrhu informisanja. Informacije i alate koje pronađete na ovoj Platformi možete koristiti, ali Vip ne snosi nikakvu odgovornost za način i svrhu korišćenja informacija kao ni za njihovu ispravnost. Platforma ne služi kao zamena za usluge koje pružaju profesionalci iz oblasti knjigovodstva, prava, računovodstva, konsaltinga i marketinga.

Umreži me:

Vip ne snosi nikakvu odgovornost za kreirane profile. Vip ne snosi odgovornost za sadržaj niti istinitost sadržaja koji profili objavljuju. Vip ne snosi odgovornost za sadržaj niti istinitost sadržaja koji registrovani profili objavljuju. Platforma je prisutna isključivo u funkciji servisa koji omogućava pravnim licima da kreiraju profile svojih kompanija, lakše uspostave saradnju i predstave svoje proizvode i usluge.

Podrži me:

Vip će nastojati da za korisnike obezbedi zanimljive pogodnosti kod svojih partnera.Vip ne snosi odgovornost ako ne dođe do realizacije pogodonosti iz bilo kojih razloga.

3. Promene Pravila i uslova korišćenja

Vip zadržava pravo da menja i prilagođava Pravila i uslove korišćenja. Ukoliko dođe do promene Pravila i uslova korišćenja korisnici će biti blagovremeno obavešteni o nastalim promenama kroz sistemske poruke pre nego što promene stupe na snagu. Ukoliko ne prihvatate promene u Pravilima i uslovima korišćenja možete obrisati svoj profil. Nastavak korišćenja „Platforme“ nakon što vam je poslato obaveštenje o promenama smatraće se pristankom na promenjena Pravila i uslove korišćenja.

Korišćenje Platforme od strane korisnika je dobrovoljno. Platforma Naša mreža pruža usluge za čije pružanje se mogu zahtevati podaci kompanije i podaci o ličnosti, kao što su e-mail adresa, delatnost, PIB, ime odgovornog lica, broj telefona, adresa, datum osnivanja kompanije, kao i podaci o računaru i podaci o internet provajderu. Pružanje svih navedenih informacija za identifikaciju nije obavezno. Međutim, u nekim slučajevima neće biti moguće da započnete korišćenje servisa, bez ostavljanja navedenih podataka u procesu registracije. – Vip će podatke korisnika koji su dostavljeni tokom registracije u cilju korišćenja Platforme obrađivati u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije, u cilju pružanja usluga Platforme. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja saglasni ste da Vip ima pravo da vaše podatke o ličnosti i druge podatke obrađuje u svrhe pružanja usluga Platforme, u skladu sa važećim propisima. Korisnik i posetilac mogu u svakom trenutku povući ovu saglasnost slanjem maila na podrska@nasamreza.rs . Ukoliko korisnik ili posetilac povuku saglasnost, Vip će obrisati podatke korisnika.

Dostavljene informacije i podaci će se koristiti u ciju davanja preporuka za veze, sadržaj i funkcije koje bi korisnicima mogle biti korisne, na primer, u ciju preporuke srodnih kompanija. Održavanje vašeg profila tačno i ažurno nam pomaže da ove preporuke učinimo tačnijim i relevantnijim.

Preuzimanjem aplikacije slažete se da instalirate i ažurirate unapređene verzije našeg softvera i dodatne karakteristike kako bi unapredili, poboljšali vaše korisničko iskustvo. Vip zadržava pravo da obriše profile korisnika koji prekrše Pravila i uslove korišćenja ili ih se ne pridržavaju. Svaki korisnik ima mogućnost da prijavi neprikladno korišćenje Platforme od strane drugih korisnika na e-mail adresu podrska@nasamreza.rs.

Vip zadržava sva prava intelektualne svojine na Platformi “Naša mreža”. Naša mreža logotip i drugi Naša mreža zaštitni znakovi, oznake usluga, grafike i logotipi koji se koriste za naše usluge su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Vip mobile d.o.o. i Telekom Austrija grupe.

©

Copyright 2019 Vip Mobile - Naša Mreža

Uslovi korišćenja

PREUZMITE APLIKACIJU

Uslovi korišćenja

© Copyright 2019 Vip Mobile - Naša Mreža