Poštovani, ako DOO napravi ugovor sa drugim DOO o poslovno tehničkoj saradnji, da li u sklopu tog ugvora ima opcija izdavanje radnika ne duže od 12 meseci?

Poštovani, ako DOO napravi ugovor sa drugim DOO o poslovno tehničkoj saradnji, da li u sklopu tog ugvora ima opcija izdavanje radnika ne duže od 12 meseci? / Pitanja korisnika

Pravo /

Poštovani, ako DOO napravi ugovor sa drugim DOO o poslovno tehničkoj saradnji, da li u sklopu tog ugvora ima opcija izdavanje radnika ne duže od 12 meseci? Da li tako mogu i kineski državljani mogu biti ustupljeni drugom poslodavcu po ugovoru o poslovno tehničkoj saradnji? Čula sam da ne mogu zbog radne dozvole, ali meni nema logike.

Vesna P.
Miljan Ćupurdija /

Poštovana,

Pretpostavka je da se pod terminom „izdavanje radnika ne duže od 12 meseci“ podrazumeva upućivanje na rad kod drugog poslodavca previđenim članom 173. i 174. Zakona o radu. Po ovom osnovu zaposleni uz saglasnost može da radi kod drugog poslodavca i više od 12 meseci. Terminološka ispravnost je od velikog značaj jer se „izdavanjem radne snage“ mogu baviti isključivo pravna lica koja imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju.

Analogija pod kojom se na isti način može vršiti upućivanje stranca na rad kod drugog poslodavca je teorijski ispravna. Međutim, kako ne postoje jasni pravni stavovi po ovom pitanju, a kako se radi o veoma osetljivoj oblasti koja izaziva veliku pravnu nesigurnost jer je zapošljavanje stranaca uređeno posebnim propisima i visoko propisanim uslovima stav je da upućivanje na rad stranca kod drugog poslodavca ne bi trebala da bude praksa.

Srdačno,

Miljan

    Postavite pitanje

    Pre postavljanja pitanja pretražite naš sajt, možda smo već dali odgovor na slično ili srodno pitanje.

    Potrudićemo se da odgovorimo na pitanja koja nam šaljete, ali ne možemo da garantujemo da će to uvek biti slučaj.    Iz koje oblasti Vam možemo pomoći?*