Dokumenti

Model za izradu Liste dnevnog prometa ugostitelja (DPU)

Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. glasnik RS“, br. 140/2004 i 44/2018 – dr. zakon), propisana je obaveza ugostitelja da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, i u okviru toga posebnu evidenciju u okviru Liste dnevnog prometa ugostitelja (DPU).

Time-tracking (engleski)

Preduzetnici i frilenseri svoje usluge često naplaćuju prema utrošenom vremenu (naplata “po satu“). Ovakav način naplate podrazumeva vođenje precizne evidencije o utrošku vremena.

Time-tracking (srpski)

Preduzetnici i frilenseri svoje usluge često naplaćuju prema utrošenom vremenu (naplata “po satu“). Ovakav način naplate podrazumeva vođenje precizne evidencije o utrošku vremena.

Da li želite da besplatno dobijate sadržaj sa NašaMreža.rs direktno na Vaš email?