DokumentiRazno

Model za izradu Liste dnevnog prometa ugostitelja (DPU)

Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. glasnik RS“, br. 140/2004 i 44/2018 – dr. zakon), propisana je obaveza ugostitelja da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, i u okviru toga posebnu evidenciju u okviru Liste dnevnog prometa ugostitelja (DPU).

Priznanica o naplati u gotovom

Ova priznanica se koristi prilikom naplate u gotovom od fizičkih lica u raznim situacijama, poput prilikom prodaje fizičkom licu vozila koje je u vlasništvu firme. Tekst koji sve bliže objašnjava se nalazi na linku.

Da li želite da besplatno dobijate sadržaj sa NašaMreža.rs direktno na Vaš email?