Baza znanjaMenadžment

Grg64VCq
Menadžment /

Kako pretvoriti krizu u šansu?

Igor Lazarević

Kriza je period kada se dešavaju promene koje dovode do nestabilnosti poslovanja. Te promene mogu biti manje ili veće i mogu uzrokovati manju ili veću nestabilnost. Krize nekoga pogađaju više, a nekoga manje. U kojoj meri će kriza „udariti“ ne zavisi samo od same krize, već i od našeg odgovora na krizu. Na krizu uglavnom ne možemo uticati, ali zato možemo uticati na način na koji se mi nosimo sa krizom u odnosu na konkurenciju.

Saznajte više