Menadžment

Saveti za upravljanje promenama u malim i srednjim preduzećima

JSqF4DlW

Upravljanje promenama je moćan način da se prevaziđu izazovi koji su isplivali na površinu tokom digitalne ere, jer se fokusira na načine transformacije sa maksimalnom efikasnošću i produktivnošću za organizacije.

Postoji mnogo fundamentalnih faktora povezanih sa upravljanjem promenama koji mogu pomoći i koristiti vašim preduzećima da dostignu sledeći nivo, od povećanja motivacije do efikasnog upravljanja radnim opterećenjem, poboljšanja komunikacije i još mnogo toga. Upravljanje promenama ne samo da pomaže, već i priprema za predstojeće promene u modernoj, pre svega digitalnoj eri.

Zašto je važno upravljati promenama?

Upravljanje promenama proizilazi iz promene, a ovaj termin je ključni faktor samog koncepta. U stvari, promena je svuda i neizbežna. Na primer, sa digitalnim dobom i efektima COVID-a promena je postala neizbežna i to je jasno vidljivo sa radom na daljinu i kako su prethodni uslovi rada bili zasnovani na kancelariji, a sada su se promenili u režime rada na daljinu ili barem u hibridne uslove rada.

Prema istraživanju koje je sprovela poslovna škola Harvard, upravljanje promenama je veoma važno i neophodno, jer pomaže kompanijama da uspeju i rastu. Upravljanje promenom je složen i težak proces, ali upravljanje promenama pomaže u prevazilaženju poteškoća koje proističu iz transformacije i karakteristika koje dolaze na putu.

Pored toga, upravljanje promenama je važno jer pomaže kompanijama da upravljaju i napreduju u manjim i većim modifikacijama. Fluktuacije na tržištu su još jedan suštinski način na koji upravljanje promenama pomaže preduzećima, jer se ovim procesom osigurava da će promene biti prevaziđene sa minimalnim efektom uz prethodno znanje o tome šta očekivati i kako to učiniti. Upravljanje promenama takođe garantuje povećanu produktivnost i učinak, jer promena podstiče inovacije i novi način razmišljanja u redovnim radnim tokovima. Takođe, upravljanje promenama omogućava bolju komunikaciju između odeljenja i zaposlenih što na kraju povećava efikasnost i uspeh zaposlenih planiranjem promena unapred.

Šta je proces upravljanja promenama?

Proces upravljanja promenama odvija se kroz nekoliko suštinskih koraka koji proizilaze iz pripreme organizacije za promene i definisanja strategije upravljanja promenama koja će se prvo koristiti.

Prvi korak je usredsređen na pripremu organizacije za promene i postavljanje pristupa pripreme. U ovom početnom koraku da biste uspeli i da sve teče glatko u smislu promene, od suštinskog je značaja da budete spremni. Takođe, da biste bili spremni, ovde su pristupi koje treba primeniti da bi bili efikasni: pripremite se logistički i kulturno, definišite strategiju upravljanja promenama, pripremite svoj tim i podignite svest.

Sledeći korak sje da menadžeri osmisle plan koji usvaja promene i koji je realan za postizanje, kao što su zadaci, projekti i ciljevi. Ovde je najvažnije preduzeti akcije i upravljati planovima. Nakon ove promene menadžmenta, ključno je da se promene sprovedu u delo i da se koriste strateški planovi, procesi i sistemi. Poslednji korak se fokusira na nastavak rezultata i analizu rezultata.

Ključni faktori koje treba uzeti u obzir prilikom pokretanja upravljanja promenama

Upravljanje opterećenjem: da bi se prevazišla vremenska neefikasnost i kašnjenja, ključno je efikasno dodeljivati i upravljati radnim opterećenjem.

Integracija: postoje različita odeljenja i funkcije koje se odnose na upravljanje promenama, stoga je važno integrisati druge zaposlene kako bi se obezbedila jednakost i produktivnost u organizaciji.

Kontrola: kontrola je ključni faktor u upravljanju promenama, jer veća kontrola nad promenom znači više moći i ubeđivanja u radu u toj oblasti.

Predvidivost: upravljanje promenama može dovesti do stresa, zbog fluktuirajuće prirode, ali pružanje predvidivosti zaposlenima omogućava da znaju šta se dešava i preuzmu moć nad situacijom umesto da budu zbunjeni neizvesnošću.

Odnosi: upravljanje promenama uključuje različite elemente odnosa između zaposlenih i to može biti zamorno i stresno. Ali, saznanje kako promena funkcioniše i kako će biti na snazi će podstaći pozitivnost i komunikaciju koja će biti poboljšana i u odnosima.

Motivacija: motivacija je ključni faktor na koji se treba fokusirati, jer osnažuje zaposlene i maksimizira pozitivne rezultate, kao što su povećana produktivnost, profit itd.

Vremenski okvir: upravljanje promenama je proces koji se brzo razvija i dovodi do konfuzije sa drugima, stoga je od vitalnog značaja da se primeni vremenski okvir između pripreme za promenu i same obrade promene.

Izvor: www.smallbusinessbonfire.com

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi