Marija Đorđić

Knjigovođa i poreski savetnik

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija.

Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta doo, knjigovodstvenu agenciju fokusiranu na potrebe malih preduzeća i preduzetnika.

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Od 2012. godine piše blog experta.rs/propisi na temu tumačenja i primene propisa u poslovanju privrednih subjekata, sa akcentom na poreskom sistemu i finansijama, koji aktivno prati oko 5000 pretplatnika.

Povežite se:

Knjigovodstvo /

Šta su PPP-PO potvrde i čemu služe?

Dobili ste dokument koji nosi naziv PPP-PO potvrda i niste sigurni šta treba da uradite sa njim? U nastavku dajemo objašnjenja šta su PPP-PO potvrde, ko, kome i u kom roku ih izdaje, kao i šta treba da učinite ako ste ih primili (ili niste – a trebalo je).

Saznajte više
cvecara
Webinari /

Webinar: Elektronski potpis

Preduzetnik ste koji vodi poslovne knjige, direktor privrednog društva, ili tek planirate pokretanje sopstvenog biznisa, kvalifikovani elektronski sertifikat je nešto bez čega nećete moći.

Pogledajte video
webinar 04
Razno /

Priznanica o naplati u gotovom

Ova priznanica se koristi prilikom naplate u gotovom od fizičkih lica u raznim situacijama, poput prilikom prodaje fizičkom licu vozila koje je u vlasništvu firme. Tekst koji sve bliže objašnjava se nalazi na linku.

Saznajte više