Marija Đorđić

Knjigovođa i poreski savetnik

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija.

Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Experta doo, knjigovodstvenu agenciju fokusiranu na potrebe malih preduzeća i preduzetnika.

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Od 2012. godine piše blog experta.rs/propisi na temu tumačenja i primene propisa u poslovanju privrednih subjekata, sa akcentom na poreskom sistemu i finansijama, koji aktivno prati oko 5000 pretplatnika.

Povežite se:

Odluke /

Odluka o oprostu duga

Poverilac može doneti odluku da dužniku oprosti dug, u celosti ili delimično. Razlog je najčešće podsticanje dalje uspešne saradnje i ostvarivanje većeg prihoda od onog koji se gubi oprostom duga.

Saznajte više