Da li treba da predam „nultu“ prijavu za godišnji porez?

Da li treba da predam „nultu“ prijavu za godišnji porez? / Pitanja korisnika

Knjigovodstvo /

Dobar dan! Ja sam 31.12.2022. godine imao manje od 40 godina. Da li treba da predam „nultu“ prijavu za godišnji porez (nemam ništa da platim)? Dobijam različite informacije.

Dragan P.
Marija Đorđić /

U skladu sa Objašnjenjem Poreske uprave, poreska prijava GPDG ne podnosi se ukoliko ne postoji obaveza za plaćanje. Objašnjenje možete pogledati ovde: Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu (mfin.gov.rs)

    Postavite pitanje

    Pre postavljanja pitanja pretražite naš sajt, možda smo već dali odgovor na slično ili srodno pitanje.

    Potrudićemo se da odgovorimo na pitanja koja nam šaljete, ali ne možemo da garantujemo da će to uvek biti slučaj.    Iz koje oblasti Vam možemo pomoći?*