Pravno lice želi da kupi polovno putničko vozilo od fizičkog lica?

Pravno lice želi da kupi polovno putničko vozilo od fizičkog lica? / Pitanja korisnika

Knjigovodstvo /

Pravno lice želi da kupi polovno putničko vozilo od fizičkog lica? Koja je procedura i koji porezi se plaćaju?

Suzana J.
Marija Đorđić /

Poštovana Suzana,

Sa fizičkim licem, vlasnikom vozila, pravno lice treba da potpiše ugovor o kupoprodaji vozila. Pravno lice za potrebe računovodstva sastavlja Odluku o nabavci osnovnog sredstva.

Transakcija se oporezuje porezom na prenos apsolutnih prava, po stopi od 2,5%. Podnosi se poreska prijava PPI-4. Porez plaća kupac vozila.

Poreska prijava podnosi se preko portala ePorezi.

Uz poresku prijavu u elektronskom obliku potrebno je priložiti overen kupoprodajni ugovor, fotokopiju saobraćajne dozvole za vozilo koje je predmet kupoprodaje i fotokopiju lične karte prodavca.

Osnovica za obračun poreza obračunava se po novoj formuli, i zavisi od radne zapremine motora, snage motora i starosti vozila.

Iznos poreza može se obračunati u aplikaciji Plati na portal eUpava.

Katalog AMSS više se ne korsiti za obračun poreza na prenos apsolutnih prava na polovnom motornom vozilu.

    Postavite pitanje

    Pre postavljanja pitanja pretražite naš sajt, možda smo već dali odgovor na slično ili srodno pitanje.

    Potrudićemo se da odgovorimo na pitanja koja nam šaljete, ali ne možemo da garantujemo da će to uvek biti slučaj.    Iz koje oblasti Vam možemo pomoći?*