Radim u jednoj firmi i dogovorio sam fiksnu platu.

Radim u jednoj firmi i dogovorio sam fiksnu platu. / Pitanja korisnika

Knjigovodstvo /

Radim u jednoj firmi i dogovorio sam fiksnu platu. Sve je u redu kada radim ceo mesec, ali ako odem na godišnji odmor ili u mesecu ima državni praznik, plata mi bude manja ili veća od one koju sam dogovorio. U firmi tvrde da je obračun dobar i da mi nisu umanjivali platu zato što sam bio na odmoru. Da li znate o čemu se radi?

Danilo S.
Marija Đorđić /

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o radu, poslodavac i zaposleni ugovaraju bruto zaradu. Bruto zarada je ujedno i polazna osnovnica u obračunu, a neto je rezultat obračuna. Plastično rečeno, bruto zarada je „zakucana“ na nivou na kom je ugovorena, a neto zarada varira, jer je proizvod obračuna, koji može da se menja pod uticajem različitih situacija koje su se tokom meseca desile.

Tipičan primer kada krajnji rezultat obračuna (neto zarada) trpi promene je kada zaposleni nije radio pun mesec, već je odsustvovao, bilo zbog državnog praznika ili godišnjeg odmora. U skladu sa Zakonom o radu, za dane odsustva tokom korišćenja godišnjeg odmora ili državnog praznika koji je neradni dan, zaposleni ima pravo na naknadu zarade, i to u visini 12-mesečnog proseka.

Praktično, osoba ili služba zadužena za obračun zarada izračunaće prosečnu bruto satnicu koju je zaposleni primio u prethodnih 12 meseci i nju će pomnožiti sa satima odsustva, da bi dobili bruto naknadu zarade zaposlenog. Za sate rada u istom mesecu, zaposleni će primiti srazmernu bruto zaradu koja je definisana ugovorom o radu. Prosečna bruto satnica obično nije jednaka ugovorenoj bruto satnici i zbog toga dolazi do promene u ukupnoj bruto zaradi za dati mesec. Samim tim, zaposleni u pomenutom mesecu prima neto koji nije jednak neto zaradi koju dobija u mesecima kada nije odsustvovao sa rada. Ovo je uobičajeno i potpuno je u skladu sa Zakonom o radu.

    Postavite pitanje

    Pre postavljanja pitanja pretražite naš sajt, možda smo već dali odgovor na slično ili srodno pitanje.

    Potrudićemo se da odgovorimo na pitanja koja nam šaljete, ali ne možemo da garantujemo da će to uvek biti slučaj.    Iz koje oblasti Vam možemo pomoći?*