Usluge sadnje trave i đubrenje i održavanje zelenih površina u preduzećima

Usluge sadnje trave i đubrenje i održavanje zelenih površina u preduzećima / Pitanja korisnika

Knjigovodstvo /

Poštovani, usluge sadnje trave i đubrenje i održavanje zelenih površina u preduzećima, da li se PDV obračunava po stopi od 10 ili je 20%? Da bi imao olakšice šta treba da uradi pošto se samo tim poslom bavi,šta treba da bi se svrstalo u komunalnu delatnost? Još jedno pitanje, po članu 10 stav 2 tačka 3 da li ide u polje 3a3 i odma se prebija sa 8b2 i 8e2,p ošto tako moj šef radi Ili taj porez po internom obračunu treba da se plati. Pozdrav i unapred Hvala

Vesna P.
Marija Đorđić /

Ukoliko po osnovu prometa imate pravo na odbitak PDV-a, nemate obavezu da platite PDV obračunat kroz interni obračun, s obzirom da se obaveza anulira prethodnim porezom iz istog obračuna.

Zakonom o porezu na dodatu vrednost, u članu 23 uređeno je da se posebna stopa od 10% primenjuje, između ostalog na promet usluga održavanjaejavnih zelenih površina i priobalja.

Pravilnikom o PDV-u dalje je uređeno da se održavanjem javnih zelenih površina i priobalja, u smislu člana 23. stav 2. tačka 19) Zakona, smatra tekuće i investiciono održavanje i sanacija javnih zelenih površina (rekreativnih i drugih) i priobalja.

Obratite pažnju da se navode isključivo javne zelene površine i priobalje.

Ukoliko pružate opisane usluge, na iste primenjujete stopu poreza od 10%.

Ukoliko površine koje održavate nisu javne, usluge fakturišete po stopi od 20%.

    Postavite pitanje

    Pre postavljanja pitanja pretražite naš sajt, možda smo već dali odgovor na slično ili srodno pitanje.

    Potrudićemo se da odgovorimo na pitanja koja nam šaljete, ali ne možemo da garantujemo da će to uvek biti slučaj.    Iz koje oblasti Vam možemo pomoći?*