Igor Lazarević

Poslovni konsultant i autor

Igor Lazarević je po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata u oblastima poslovnog i finansijskog savetovanja, M&A, organizacionog razvoja, upravljanja procesima i rizicima, marketinga i prodaje, farmaceutskog i zdravstvenog menadžmenta, upravljanja fondovima EU, lokalnog i regionalnog razvoja i razvoja civilnog društva.

U dosadašnjem radu, obavljao je razne menadžerske i savetodavne poslove u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i kompanijama Mobilkom Austria, Globmark Business Research, Altis Consulting, Hemofarm, Delta M i Novosti. Od 2010. godine vlasnik je i direktor agencije Aventin Partners, koja je specijalizovana za pružanje savetodavnih usluga u oblasti menadžment i finansijskog konsaltinga.

Član je Udruženja za unapređivanje kliničkih ispitivanja (KLINIS) i Alumni kluba Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Pohađao je veći broj stručnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu i autor je preko 50 stručnih tekstova u nekim od vodećih časopisa na teritoriji Srbije. U poslednjih nekoliko godina radi i kao profesionalni trener i moderator konferencija u oblasti ekonomije i farmacije. Oženjen je i otac je dva detata.

Povežite se:

Komentari /

Oprez! Asimetrična informisanost

Asimetrična informisanost (Information Asymmetry) je situacija u kojoj je jedna strana bolje informisana od druge, što vodi ka neravnoteži odnosa i transakcija na tržištu u korist bolje informisane strane.

Saznajte više
Menadžment /

Kako pretvoriti krizu u šansu?

Kriza je period kada se dešavaju promene koje dovode do nestabilnosti poslovanja. Te promene mogu biti manje ili veće i mogu uzrokovati manju ili veću nestabilnost. Krize nekoga pogađaju više, a nekoga manje. U kojoj meri će kriza „udariti“ ne zavisi samo od same krize, već i od našeg odgovora na krizu. Na krizu uglavnom ne možemo uticati, ali zato možemo uticati na način na koji se mi nosimo sa krizom u odnosu na konkurenciju.

Saznajte više