Miljan Ćupurdija

Pravnik u menadžmentu

Diplomirani pravnik sa karijernim opredeljenjem za menadžment ljudskih resursa, opšte i pravne poslove koji je iskustvo u privredi sticao kako u domaćim, tako i u multinacionalnim kompanijama.

Vešt u uspostavljanju organizacija i sistema sa izraženom sposobnošću da se prilagodi različitim vrstama biznisa i poslovnog okruženja. Uvek željan usavršavanja i prikupljanja novih znanja, a ovde sa ciljem da praktičnim savetima, mišljenjima i vodičima dodatno pospeši preduzetništvo.

Deli mišljenje da je zdravlje organizacije najveća komparativna prednost koju jedna kompanija u modernom biznisu može da ostvari.

Povežite se: