Tim Bilding – instant osveženje za organizaciju

teambuilding

Tim bilding (team building) – složićete se, zaista lepo zvuči? Opšta asocijacija je druženje sa kolegama ili možda sa druge strane, kako reče onaj momak, “Ne morate da mi organizujete tim bilding, mogu i sam da se napijem.“ Verovatno baš ova rečenica i najbolje oslikava opšte prihvaćeno značenje za tim bilding, što i nije u potpunosti tačno. Zato, hajde da ipak samo malo zagrebemo ispod površine i otkrijemo šta se krije iza, koliko su organizacije aktivnosti za zaposlene bitne, šta vam je potrebno za organizaciju i ono što je najvažnije, kako se to vašem biznisu vraća.

Tim bilding treba da služi jačanju tima i mnoge aktivnosti koje zajedničkim imenom zovemo tim bilding na kraju trebaju da imaju za cilj učvršćivanje veza, kako između članova tima, tako i između celih timova, boljem razumevanju, poboljšanju komunikacije i asertivnog ponašanja, osećaju pripadnosti, razvijanju veština, prisvajanju vrednosti organizacije, razvoju poverenja i sličnom. Nešto od ovoga ćete sigurno dobiti i ako samo organizujete večeru za zaposlene, ali struktuiran pristup i određivanja cilja šta sa tim bildingom želimo da postignemo daće mnogo veći rezultat. Važno je napomenuti da tim bilding, odnosno građenje tima, kao što sama reč kaže, predstavlja kontinuirani proces, kao i da aktivnosti koje taj proces „ubrzava“ predstavljaju samo njegov deo, a da stvaranje i jačanje tima predstavlja daleko širi značaj i da jedna „večera“ ne može iz korena da promeni kulturu koju svakodnevno gajite. Dakle, ne očekujte čuda, ali poboljšanja svakako da.

Neće se svaki tim bilding jednako pelcovati na svaku organizaciju i treba pronaći pravi model i vrstu u odnosu na potrebe vaše organizacije. Dakle, krenite od identifikacije potrebe. Razmislite o cilju koji želite da postignete i u skladu sa tim definišite alate i aktivnosti kako da to ostvarite. Moderni pristupi tim bildingu su značajno evoluirali od tradicionalnih metoda i više se ne radi o jednokratnim korporativnim događajima, već o stvaranju kontinuiranih, smislenih i inkluzivnih aktivnosti koje popravljaju saradnju, unapređuju veštine, podižu moral i neguju osećaj pripadnosti između članova tima. Ovo jeste trend koji svakako ne isključuje tradicionalne pristupe, koji su jednostavni i  služe da se zaposleni opuste i bolje povežu kako bi se stvorilo pozitivnije radno okruženje.

Tim bilding ima mnoštvo dodatnih vrednosti koje se protežu dalje od neposredne timske dinamike i pozitivno utiču i na organizaciju i na pojedinačne zaposlene na dubljem nivou. Navešću nekoliko ključnih oblasti u kojima tim bilding daje dodatnu vrednost:

 • Poboljšanje učinka: Ove aktivnosti mogu povećati produktivnost i efikasnost poboljšanjem saradnje unapređivanjem veštine rešavanja problema i kreativnog razmišljanja. Timovi koji razumeju snage, slabosti i stilove rada mogu bolje da koordiniraju i efikasnije rade zajedno.
 • Angažovanje zaposlenih: Tim bildinzi mogu poboljšati angažovanje zaposlenih negovanjem osećaja pripadnosti. Angažovani zaposleni ne samo da su produktivniji, već je i manje verovatno da će napustiti organizaciju, smanjujući fluktuaciju i povezane troškove zapošljavanja i obuke novih zaposlenih.
 • Organizaciona kultura: Izgradnja tima doprinosi pozitivnoj organizacionoj kulturi. Pomaže u stvaranju okruženja međusobnog poštovanja, poverenja i otvorene komunikacije. Ova vrsta kulture privlači i zadržava talente, dajući tako organizaciji konkurentsku prednost.
 • Rešavanje konflikata: Izgradnja tima pruža put za rešavanje konflikata. Poboljšanjem komunikacije i razumevanja može se sprečiti da manje nesuglasice eskaliraju u velike probleme.
 • Razvoj liderstva: Ove aktivnosti često ističu potencijalne lidere, nudeći im prilike da pokažu i razviju svoje liderske veštine. Ovo može pomoći u planiranju nasleđivanja pozicija u organziaciji i osigurati da organizacija ima snažnu liniju budućih lidera.
 • Dobrobit zaposlenih: Srećniji, zdraviji zaposleni su produktivniji i manje je verovatno da će uzimati bolovanje, što je od koristi za organizaciju u celini.
 • Inovacija i kreativnost: Postoje vežbe koje podstiču razmišljanje i rešavanje problema i one mogu podstaći inovativnost i kreativnost. Različiti timovi, koji efikasno sarađuju, mogu generisati širi spektar ideja, što dovodi do inovativnijih rešenja i proizvoda.

Što se tiče rezultata, vrlo je izazovno meriti i kvantifikovati efekte tim bildinga, ali svakako najjednostavniji alat za dobijanje povratne informacije jeste anketiranje zaposlenih. Pored toga, bilo bi dobro upoređivati metriku koju redovno pratite u vašem poslovanju i sagledate da li ima promena, na primer, u produktivnosti pre i posle ovakvih organizacija. Posmatrajte da li su se komunikacija i saradnja između zaposlenih poboljšali. Tražite od zaposlenih da daju predloge za sledeći događaj. Sve ovo radite sa ciljem da proverite da li i u kojoj meri organizacija tim bildinga ima pozitivan uticaj na vašu organizaciju i poslovanje.

U drugom delu teksta osvrnuo bih se na pravni i poreski aspekt u vezi organizacije tim bildinga. Izmenom propisa, tačnije Zakona o porezu na dohodak građana, prepoznata je potreba i uvedeno je poresko oslobođenje od plaćanja poreza na „zarade na primanja zaposlenog po osnovu pogodnosti za čije pružanje, u cilju stvaranja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu, poslodavac ima izdatke za izgradnju prostorija i/ili nabavku opreme za rekreaciju, po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, odnosno organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca.“ Pravilnikom o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja i sam tekst pravilnika dostupan je na sajtu poreske uprave – pravilnik.

Pravilnik predviđa različite uslove za poresko oslobođenje u zavisnosti od vrste događaja ili aktivnosti. Ono što bi moglo da se podvede pod zajedničko i šta je očigledno bila ideja zakonodavca jeste da. osim toga što troškovi moraju biti jasno dokumentovani i plaćanje izvršeno direktno dobavljaču, potrebno je aktivnosti predvideti opštim aktom poslodavca i da su one dostupne svim ili većini zaposlenih pod jednakim uslovima, vrsti, kvalitetu i obimu.

U konkretnom slučaju, za organizaciju tim bildinga bilo bi potrebno sledeće kako bi se ostvarili uslovi za poresko oslobođenje :

 • Opštim aktom (Pravilnikom o radu/Kolektivnim ugovorom) predvideti organizaciju ovih vrsta aktivnosti ili konkretnu aktivnost;
 • Odlukom (primer odluke) obrazložiti prirodu aktivnosti, odnosno događaja i svrsi;
 • Omogućiti pravo učešća značajnom broju zaposlenih (značajan broj zaposlenih koji ima pravo na učešće na sportskim događajima, odnosno aktivnostima, predstavlja broj u visini od najmanje 70 odsto zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih, a značajan broj zaposlenih koji koristi to pravo predstavlja broj u visini od najmanje 70 odsto zaposlenih od broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće);
 • Dokumentovati troškove (fakture vezane za događaj);
 • Platiti troškove direktno na račun dobavljača;

Na ovaj način se ispunjavaju uslovi propisani zakonom i podzakonskim za ostvarenje poreskog oslobođenja. Postoje još neke specifičnosti i izuzeci definisani Pravilnikom, ali slobodno možemo reći da ovim obuhvatamo najčešće slučajeve.

Kao zaključak, naveo bih da je tim bilding odličan alat da popravite zdravlje vaše organizacije. Izgradnja tima je umetnost, a tim bilding, kao jedan alat, može da pomogne u tome. U osnovi, tim bilding treba da predstavlja deo aktivnosti i angažovanja organizacije na stvaranju sigurnog prostora u kome se svaki zaposleni oseća sigurno i cenjeno, što povećava verovatnoću da će biti verniji organizaciji, da će biti proaktivniji, što će na kraju rezultovati poboljšanjem radnog učinka i samim tim vašem biznisu.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Diplomirani pravnik sa karijernim opredeljenjem za menadžment ljudskih resursa, opšte i pravne poslove koji je iskustvo u privredi sticao kako u domaćim, tako i u multinacionalnim kompanijama.

Više o Miljanu