Digitalizacija

Upotreba digitalnih potpisa

5wesFkDL

Pandemija korona virusa usporila je mnoge procese, ali to ne znači da privreda i građani ne mogu da obavljaju brojne administrativne poslove i od kuće.

Kako bismo uspešno i brzo koristili elektronske usluge, ali i bili u mogućnosti da sređujemo dokumenta, veoma je korisno da imamo elektronski potpis. U pitanju je potpis koji je digitalna zamena svojeručnog potpisa i omogućava potpisivanje dokumenata direktno na računaru ili onlajn. Ne radi se o skeniranom ručnom potpisu ili o digitalnoj slici, već se sertifikat izdaje i čuva na pametnoj kartici ili USB tokenu. Važno je da znamo da je validan, pravno priznat i da u potpunosti zamenjuje fizički potpis sa pečatom.

Prednosti korišćenja elektronskog potpisa su pojednostavljenje administracije, ušteda vremena i novca, autentifikacija i zaštita integriteta korisnika. Može se primeniti u oblastima kao što su elektronsko poslovanje, elektronska trgovina, elektronsko bankarstvo, platni sistemi.

Kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis mogu da se koriste za elektronsko potpisivanje PDF dokumenata, podnošenje prijava preko portala Poreske uprave ili portala Centralnog registra, podnošenje finansijskih izveštaja preko portala Agencije za privredne registre, elektronsko potpisivanje tehničke dokumentacije itd.

Po izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata, neophodno je da se instalira na računaru i tada može da počne elektronsko potpisivanje.

Kako se dolazi do elektronskog potpisa?

Pravo na dobijanje elektronskog sertifikata u Srbiji imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Kvalifikovan elektronski sertifikat, odnosno potpis, može se nabaviti kod pet registrovanih sertifikacionih tela u Srbiji:

• MUP – izdavanje je besplatno i jedino ovde potpis se učitava na ličnu kartu sa čipom, ali radi isključivo na Windows računarima; takođe, korisnici Windows-a dobijaju kompletno uputstvo za instaliranje potpisa.

Pošta – podržava digitalne potpise za fizička lica koja koriste Apple i Linux sisteme; kod Pošte postoji mogućnost nabavljanja USB čitača smart kartice na kojoj se nalazi sertifikat, a cena izdavanja zavisi od vrste sertifikata i od perioda korišćenja (izdaje se za tri i pet godina).

Privredna komora Srbije – prijem zahteva, po novim procedurama, prebačen je na portal elektronskih usluga PKS, a korisnici mogu direktno da se obrate i pošalju upit putem imejl adrese bis@pks.rs sa naslovom Biznis minut. PKS se zasad pokazala kao najpopularnije sertifikaciono telo zbog pristupačnih cena. Kvalifikovani elektronski sertifikat bez čitača iznosi 2.500 RSD, dok kvalifikovani elektronski sertifikat sa čitačem iznosi 3.000 RSD. Izdaju se na tri godine.

E-Smart Systems – privatna firma za izdavanje potpisa.

Halcom – privatna firma za izdavanje potpisa.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi