Knjigovodstvo

Ispravljanje grešaka u fiskalnim računima

fiskalniracun

Jedna od pozitivnih promena koju je doneo Zakon o fiskalizaciji jeste mogućnost ispravke greške u izdatom fiskalnom računu. Za razliku od starog sistema, koji je funkcionisao pod okriljem Zakona o fiskalnim kasama, od maja 2022. godine prodavci imaju mogućnost da slučajno načinjene greške isprave.

Ispravke grešaka moguće su u računima za avans i računima za promet, odnosno u dokumentima Avans-Prodaja i Promet-Prodaja.

Ispravke grešaka vrše se izdavanjem dokumenta koji nosi oznaku Refundacija.

Pogrešno izdat račun za avans stornira se dokumentom Avans-Refundacija, a pogrešno izdat račun za prodaju dobara i usluga, dokumentom Promet-Refundacija.

Sam postupak ispravke greške u izdatom fiskalnom računu se nije menjao od početka implementacije novog sistema fiskalizacije.

On podrazumeva sledeće korake:

  1. Poništavanje izdatog računa Avans-Prodaja ili Promet-Prodaja vrši se izdavanjem računa Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija;
  2. U polje Identifikacija kupca, prodavac unosi svoj PIB (PIB prodavca);
  3. Na računu refundacije unosi se referenca na račun koji se poništava;
  4. Svi artikli, količine i cene koje su sadržane u pogrešnom računu se prepisuju u račun refundacije (unosi se kompletan račun koji se poništava).

Ukoliko se desi da prodavac načini grešku u samim storno računima (Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija) i ovo je moguće ispraviti. Postupak je sličan. Obveznik fiskalizacije unosom svog PIB-a (u polju ID kupca) i referentnog broja neispravnog računa izdaje novi račun Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija. Nakon toga izdaje ispravne račune Avans-Refundacija ili Promet-Refundacija, sa referencom na račun Avans-Prodaja ili Promet-Prodaja.

Poreska uprava objavila je nedavno na svojoj internet stranici novu verziju Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti uređaja za efiskalizaciju, u kojem se dodatno precizira postupak ispravke greške prilikom izdavanja računa.

Novo rešenje podrazumeva dodatne obaveze u dva slučaja.

Ukoliko prodavac na malo propusti da u polje ID broj na fiskalnom računu upiše PIB kupca koji je pravno lice ili preduzetnik, grešku može da ispravi samo neposredno nakon izdavanja računa (na licu mesta).

Greška se ispravlja poništavanjem izdatog računa bez ID broja i izdavanjem novog fiskalnog računa koji sadrži PIB kupca u polju ID broj.

Ako prodavac propusti da odmah ispravi grešku, naknadno izdati računi sa unetim ID brojem kupca smatraće se neispravnim.

Praktično, ako u maloprodaji dobijete fiskalni račun za vašu firmu koji ne sadrži PIB vaše firme i to ne primetite odmah, već se naknadno vratite da zatražite novi fiskalni račun, čak i da ga dobijete, nećete moći da ga koristite za smanjenje poreza u vašoj firmi.

Iz tog razloga, preporučujemo da svaki put kada u maloprodaji kupujete nešto za račun vaše firme, na licu mesta prekontrolišete da li fiskalni račun sadrži vaš PIB i odmah reagujete. Ako prodavac ispravi grešku odmah, novi račun biće validan za knjiženje i umanjenje poreskih obaveza.

Pored toga, ukoliko prilikom izdavanja računa pravnom licu ili preduzetniku, prodavac u računu načini grešku, pa račun poništi i izda novi, prodavac mora da poseduje dokaz o tome da je kupca obavestio o tome da je prvobitni račun neispravan i da je poništen.

Ova obaveza važi samo kada je kupac firma (privredno društvo ili preduzetnik).

U Tehničkom uputstvu nije precizirano kakva treba da bude forma i sadržina ovog dokaza, pa je ostavljena sloboda poreskim obveznicima da to učine sami.

Podsećamo sve prodavce koji su obveznici PDV-a da iskazani PDV na računima koji izdaju drugim obveznicima PDV-a mogu da umanje tek nakon dobijanja potpisanog Obaveštenja o ispravci prethodnog poreza, u skladu sa članom 21. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Ovo Obaveštenje može ujedno da posluži kao dokaz koji smo prethodno u tekstu pomenuli.

Primer Obaveštenja možete pronaći u download sekciji našeg portala.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Više o Mariji