Arhiva

Cenovnik proizvoda

JtPuNAn7

Zakon o trgovini nalaže da je trgovac dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne cenu robe ili usluge koja se nudi.

Iako se cenovnici mogu prikazati u različitim formama za vas smo pripremili templejt koji u sebi ima osnovne stavke koje po zakonu cenovnik treba da sadrži.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi