Arhiva

Dodatne ekonomske mere podrške – zajednička inicijativa 12 bilateralnih privrednih komora u Srbiji

B89i2BpX

Predstavnici 12 bilateralnih privrednih komora u Srbiji uputili su zajedničku inicijativu Ministarstvu finansija za sprovođenje dodatnih mera podrške malim i srednjim preduzećima u zemlji.

Zbog širenja koronavirusa ove firme suočavaju se sa padom ili potpunim obustavljanjem svojih poslovnih aktivnosti.

To je navelo 12 bilateralnih privrednih komora u Srbiji da pokrenu ideju o zajedničkoj inicijativi i da apeluju na nadležne državne organe da dodatno obrate pažnju na izazove sa kojima se tokom pandemije suočavaju mala i srednja preduzeća u Srbiji.

Zajednička inicijativa preporučuje dodatne ekonomske mere podrške. Među njima je odlaganje poreskih i socijalnih naknada za mala i srednja privredna društva, u koje spadaju smanjenja paušalnih poreskih obaveza, oslobađanje poreza i doprinosa na zarade, lakši pristup bankarskim kreditima, ali i direktna podrška u vidu subvencije ili programa povratne pomoći i garancija za likvidnost.

Za najugoroženije oblasti, među kojima su turizam i ugostiteljstvo, međunarodoni prevoz i druge, predložili su otkazivanje plaćanja akontacija na dobit privrednih društava, kao i ukidanje poreza i doprinosa na zarade.

Potpisnice ove inicijative su Francusko-srpska privredna komora, Nemačko-srpska privredna komora, Belgijsko-srpska poslovna asocijacija, Britansko-srpska privredna komora, Komora italijansko-srpskih privrednika, Udruženje italijanskih privrednika u Srbiji – Confindustria, Helensko poslovno udruženje Srbije, Holandsko-srpska privredna asocijacija, Hrvatski poslovni klub, Poljsko-srpsko poslovno udruženje, Slovenački poslovni klub i Švajcarsko-srpska trgovinska komora.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi