Arhiva

Državne subvencije u 2019. godini

hGnsqVk7

Koliko god da je dobra ideja koju imate za pokretanje sopstvenog posla, neće biti dovoljna da ga pokrenete ukoliko ne obezbedite adekvatna novčana sredstva. Najbolje je, za početak poslovanja, da imate nešto ušteđevine, jer ćete tako izbeći da se opteretite kamatama i dugovima od samog početka.

Nasuprot tome, ako ne raspolažete nikakvim početnim kapitalom, dobra opcija pre posezanja za komercijalnim kreditom mogu biti brojni državni podsticaji i subvencije koje odobrava više državnih institucija – od Ministarstva privrede, Nacionalne službe za zapošljavanje, Fonda za razvoj, Fonda za inovacionu delatnost, Razvojne agencije Srbije pa do regionalnih razvojnih agencija, pokrajinskih i opštinskih sredstava.

Prema podacima Ministarstva privrede, od početka godine do sredine maja zaključeno je 18 ugovora o dodeli subvencija i odobreno dvadeset jedan million i devet stotina hiljada (21.900.000) evra. Ukupan iznos podsticaja u 2018. godini iznosio je šezdeset tri miliona i dvesta hiljada (63.200.000) evra i odobren je na osnovu 24 ugovora.

Statistika potvrđuje da je domaćim investitorima u ovoj godini odobreno znatno manje novca, nešto manje od tri miliona (3.000.000) evra, dok su stranim preduzećima odobreni podsticaji od devetnaest miliona (19.000.000) evra. Slično je bilo i u 2018. godini, kada je četrnaest miliona evra (14.000.000) odobreno domaćim investitorima, a skoro pedeset miliona (50.000.000) evra stranim investitorima. 

Važno je pitanje za koje delatnosti se sredstva mogu dobiti. Podaci pokazuju da je pretežna delatnost kompanija koje su dobile subvencije u ovoj godini proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila, zatim proizvoda od gume i plastike, osnovnih metala, proizvodnja obuće.

Potrebno je još da znate, pre nego što konkurišete za ta sredstva, da je procedura za dodelu podsticaja strogo kontrolisana. U skladu sa procedurom, potpisivanje ugovora o dodeli podsticaja ne znači i automatsku isplatu namenjenih sredstava. Uredbom o ulaganjima je definisano da kompanija sredstva povlači fazno i to svaku tranšu tek nakon što ispuni uslove određene ugovorom, koji se pre svega odnose na visinu ulaganja i broj novozaposlenih radnika. Neophodno je i da svaki dinar iz budžeta na ime podsticaja bude obezbeđen bankarskom garancijom kompanije, dok investitor ne ispuni sve ugovorne obaveze i do okončanja faze monitoringa.

U pojedinim slučajevima, dešavalo se da su uočeni manji nedostaci, ili stavke koje su korisnici morali dodatno da obrazlažu, poput neznatnog pada broja zaposlenih zbog odlaska iz firme na drugo radno mesto ili u penziju. Korisnici su bili u obavezi da to obrazlože i odmah isprave. Ukoliko se dogodi promena dinamike u samom ulaganju, mogućnosti su da se sa korisnicima definiše aneks ili raskid ugovora.

Ministarstvo privrede i Fond za razvoj ove godine na osnovu tri programa podrške obezbeđuju milijardu i sedam stotina miliona dinara (1.700.000.000) i taj poziv je aktuelan dok se ne utroše sva sredstva, odnosno najkasnije do kraja kalendarske godine. Pozivi se odnose na dodelu bespovratnih sredstava za razvojne projekte, za početnike u poslovanju i za nabavku opreme.

Razvojni projekti

Program podsticanja preduzetništva na osnovu razvojnih projekata u 2019. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj. Za realizaciju su obezbeđena bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od petsto miliona (500.000.000) dinara.

Privredni subjekti, koji ispunjavaju uslove, mogu ostvariti finansijsku podršku u iznosu do 20 odsto bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30 odsto bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 12 Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade Srbije kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj.

Pravo da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava i podnesu zahtev za kredit, imaju preduzetnici, mikroprivredni subjekti, srednji privredni subjekti i oni koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa podsticanja preduzetništva. Iznos ne može biti manji od 75.000 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000 dinara za sve privredne subjekte.

Start-up program

Start-up program predstavlja još jedan program kojim se omogućuje preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima da dođu do novca. Privredni subjekti koji zadovolje uslove programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30 odsto vrednosti ulaganja, odnosno do 40 odsto vrednosti ulaganja. 

Da bi mogli da konkurišu, privredni subjekti moraju da pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12 Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade Srbije, kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do pet godina i grejs periodom do jedne godine, a kamatna stopa iznosi jedan odsto godišnje uz garanciju banke ili dva odsto godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.

Pravo da se prijave na konkurs imaju preduzetnici, mikroprivredna društva i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2018. godini. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju tog programa iznose dvesta miliona (200.000.000) dinara. Opredeljena sredstva Fonda za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu iznose četiri stotine šezdeset i šest miliona (466.000.000) dinara.

Start-up program ima još neke uslove a to su da iznos ukupnih sredstava koji se odobrava preduzetnicima i pravnim licima po tom programu ne može biti manji od 400.000 dinara (kredit u iznosu od 280.000 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 120.000 dinara, odnosno kredit u iznosu od 240.000 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 160.000 dinara za privredne subjekte iz jedinica lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti), niti veći od šest miliona (6.000.000) dinara (kredit u iznosu od 4.200.000 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 1.800.000 dinara, odnosno kredit u iznosu od 3.600.000 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 2.400.000 dinara za privredne subjekte iz jedinica lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti).

Nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje obezbeđuje subvencije za samozapošljavanje u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara za osnivanje radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje preduzeća ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos. Iznos može biti i veći – 220.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih, ili 240.000 dinara ukoliko svoj posao pokreće osoba sa invaliditetom. 

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako od njih pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju. Razvojna agencija Srbije Razvojna agencija Srbije, takođe, ima programe kojima je predviđeno da se bespovratnim sredstvima pomaže poslovanje preduzetnika i malih i srednjih preduzeća. 

Prema podacima sa njihovog sajta, za ovu godinu postoje javni pozivi za sedam različitih programa. 

U okviru Programa podrške preduzećima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija namenjen je budžet od četiri stotine šezdeset miliona (460.000.000) dinara, a predviđa dodelu bespovratnih sredstava u određenom procentu u zavisnosti od namene. Razvojna agencija podržava i učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu za šta je ove godine opredeljeno četrdeset miliona (40.000.000) dinara, kao i podršku sektoru prerađivačke industrije sa pedeset miliona (50.000.000) dinara.

Malim preduzećima namenjen je i program subvencionisanja nabavke opreme, ali je za ovu godinu završen zbog velikog broja pristiglih zahteva, tako da će za ta sredstva moći da se konkuriše tek na novom konkursu.

Postoji i program za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou koji ima budžet od dvadeset miliona (20.000.000) dinara, kao i dva programa za mentoring kojim je obezbeđeno nešto manje od deset miliona (10.000.000) dinara.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi