Arhiva

Fiskalne kase – na koga se odnosi i šta donosi novi Zakon o fiskalizaciji

Novi Zakon o fiskalizaciji značajno proširuje opseg fiskalizacije na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (osim onih koji su posebno izuzeti Zakonom). Samim tim, neke industrije koje ranije nisu bili obveznici, sada će to morati da budu.

Svi koji obavljaju promet na malo su u obavezi da taj promet evidentiraju preko fiskalne kase. Odnosno, ukoliko se usluge ili dobra pružaju drugim fizičkim licima, neophodno je da se uradi fiskalizacija kase.

Frizerski i kozmetički saloni, kladionice, muzeji, sportski centri, ugostiteljski objekti, marketi,butici, kafići, prodavnice sa specijalizovanom vrstom robe i svi oni obavljaju promet na malo,a njihovi kupci su fizička lica, od maja 2022. godine u obavezi su da koriste fiskalne kase i izdaju fiskalne račune.

Izuzeci od obaveze fiskalizacije

Zakon definiše i određene specifične situacije, pa su određene delatnosti posebnim uredbama izuzete od ove obaveze, iako pružaju usluge fizičkim licima. Na primer, PTT i ostala javna preduzeća nisu u obavezi da promet usluga i dobara evidentiraju preko fiskalne kase, kao ni taksi prevoznici, deo finansijskih usluga, veterinarske delatnosti, ali i oni koji se bave obrazovanjem (ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva učenje jezika ili obuke za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase).

Ni oni koji rade na veliko i koji prodaju robu drugim privrednim subjektima – nisu u obavezi da imaju fiskalnu kasu, odnosno da evidentiraju promet preko fiskalne kase. Ukoliko je neko registrovan kao preduzetnik koji prodaje svoju robu ili usluge na veliko (na primer, prodaja građevinskog materijala preduzetnicima, privrednim društvima, drugim pravnim licima, ali ne fizičkim licima), nije u obavezi da ima fiskalnu kasu.

Da li su paušalci u obavezi da koriste fiskalne kase?

Paušalno oporezovani preduzetnici su svi oni koji plaćaju (na osnovu različitih kriterijuma)prethodno utvrđen porez i oni nisu u obavezi da svoj promet evidentiraju preko fiskalne kase, pod uslovom da posluju isključivo sa pravnim licima. Na primer, oni koji obavljaju fizičke poslove ili popravke mašina, električne opreme, električnih instalacija ili oni koji se bave malterisanjem, ugradnjom stolarije, bojenjem, rušenjem objekata i slično, ne moraju promet da evidentiraju preko fiskalne kase. Fotografske usluge, frizerski i kozmetički saloni, popravka nameštaja, popravka računara, pogrebne delatnosti – takođe ulaze u delatnosti koji ne treba da koriste fiskalne kase.

Da li ću imati troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?

Troškova za prelazak na novi model fiskalizacije nema, jer će država preuzeti troškove obveznika fiskalizacije kroz direktnu subvenciju. Svi zainteresovani za subvenciju države, treba da ispune sledeće uslove – pre svega, da preko portala Poreske uprave ePorezi (u periodu od 15. oktobra 2021. do 31. januara 2022. godine) prijave svoje poslovne prostore/prostorije, nakon čega, na sajtu Ministarstva privrede, mogu da se prijave za finansijsku podršku. Imajte u vidu da se tokom trajanja Javnog poziva Ministarstva privrede možete se prijaviti samo jednom.

Šta treba da znam o subvencijama Ministarstva privrede?

Subvencije Ministarstva privrede podrazumevaju da je najveći deo tereta uvođenja novih kasa prebačen na državu, što znači da proces fiskalizacije neće predstavljati opterećenje zaprivrednike, već će biti refundiran kroz direktnu subvenciju. Postojeći obveznici fiskalizacije mogu da, po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, dobiju finansijsku podršku u iznosu od 100 evra, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra.

Novi obveznici fiskalizacije mogu da dobiju finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji. Obveznici koji nisu evidentirani u sistem PDV-a finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Kako se prijaviti za fiskalizaciju?

Ukoliko ste obveznik fiskalizacije, u obavezi ste da putem portala Poreske uprave ePorezi prijavite podatke o svojim poslovnim prostorima (odnosno poslovnim prostorijama). Od 01.novembra moguće je da, putem elektronskog servisa za fiskalizaciju, takođe na portalu ePorezi, podnesete zahtev za izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koji ste prijavili. Kako da to uradite?

  • Odaberite model fiskalnog uređaja koji planirate da koristite. Važno je da ovo prvo uradite, jer će u trenutku prijave biti potrebno da napomenete da li želite karticu nakojoj se nalazi bezbednosni element u punoj veličini ili perforiranu, što zavisi od toga koji fiskalni uređaj ste odabrali. Potreban je najviše jedan bezbednosni element po fiskalnom uređaju.
  • Poreskoj upravi, putem portala eUprava, elektronskim putem dostavite podatke o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama.
  • Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava će u roku od tri dana doneti odluku o prijavi, i o tome vam (u elektronskom obliku) dostaviti obaveštenje koje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora/prostorije koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.
  • Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, i povezivanja sa elektronskim fiskalnim uređajem, završili ste proces eFiskalizacije.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko procesa fiskalizacije, možete se prijaviti na mail roglicacc@gmail.com i dobićete tutorijal u kome će vam sve biti objašnjeno.

 

Autor: Dušan Roglić, poreski savetnik i knjigovođa

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi