Arhiva

I deo: Upravljanje novčanim tokovima u krizi

pcJt1fUZ

Pandemija izazvana COVID-19 virusom ostavila je posledice na živote ljudi, porodica i čitavih zajednica. Najavljena finansijska kriza tek će pogoditi sve privredne subjekte, uključujući proizvodne i uslužne kompanije, zajmodavce i investitore. Očigledna neizvesnost na tržištu prvenstveno stavlja akcenat na kratkoročnu likvidnost.

Upravljanje novčanim tokovima u vreme krize postaje mnogo više od tradicionalnog projektovanja priliva i odliva.Ono podrazumeva razumevanje finansijskog položaja, strateško i operativno razmišljanje, reflektovanje analiza budućih očekivanja, preduzimanje mera u cilju zaštite položaja kompanije i upravljanje internim i eksternim zainteresovanim stranama. 

Detaljne projekcije novčanih tokova pomažu kompanijama da u što kraćem roku i na što lakši način dobiju uvid u trenutni finansijski položaj, sagledaju postojeću ili potencijalnu nelikvidnost, kao i da se za nju pripreme. One olakšavaju sagledavanje rizika koji mogu ugroziti poslovanje, ali i prepoznavanje mera i aktivnost koje kompanija može da preduzme kako bi eliminisala ili smanjila negativne efekte rizika. 

Projekcija novčanih tokova bi trebalo da bude izrađena za najmanje 13 nedelja poslovanja, kao i za narednih tri do šest meseci, a idealno bi bilo imati strategiju do kraja godine. Veoma je važno pratiti realizaciju ovog plana i konstantno revidirati mane, nedostatke i rizike koji inicijalno nisu uočeni, kao i usklađivati plan sa izmenjenim tržišnim okolnostima. 

Za izradu ovakvog plana novčanih tokova potrebni su adekvatni alati (odnosno IT rešenja ili programi) koji mogu biti sastavni deo postojećeg IT sistema. Oni mogu biti naknadno izrađeni u Excelu, ukoliko postojeća rešenja ne omogućavaju direktno očitavanje i uvezivanje svih neophodnih inputa u kratkom vremenskom roku i sa što manje troškova. Ovako alternativno izrađena projekcija može imati i brojne prednosti, poput mogućnosti prilagođavanja ustaljenom načinu izveštavanja i brže izmene strukture.

Sama projekcija mora da bude zasnovana na detaljnoj analizi svih aspekata poslovnog modela. Planiranje u ovoj oblasti mora da bude sistematično i da obuhvati sve ključne oblasti poslovanja biznisa, uključujući elemente obrtnog kapitala, prihode i sve kategorije troškova – zaposlene, investicije i finansijske obaveze. 

Nastavak saveta na temu Upravljanja novčanim tokovima u krizi možete pročitati na linku  

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi