Arhiva

ICT rešenja menjaju savremeni biznis

uocKNqVJ

Iako ne postoji univerzalna definicija šta je ICT, termin je skraćenica od informaciono komunikacione tehnologije. Opšte je prihvaćeno da označava sve uređaje, mrežne komponente, aplikacije i sisteme, koji u kombinaciji omogućavaju interakciju ljudi i organizacija u digitalnom svetu.

ICT rešenja imaju veliku primenu u savremenom biznisu i promenila su način poslovanja iz korena. 

Informacione tehnologije, sistemi i poslovne softverske aplikacije postali su ključni faktori za uspešno prilagođavanje novim uslovima poslovanja. Njihova primena je sinonim za efikasnost, jer omogućava velike uštede, unapređuje kvalitet proizvoda i usluga, skraćuje vreme potrebno za završetak posla i smanjuje administraciju. 

Danas su ICT rešenja neminovnost za kompanije, jer je upotreba ovih tehnologija toliko rasprostranjena da ukoliko ih ne koristite – to se negativno odražava na konkurentnost na tržištu. Kada govorimo o ICT trendovima, ključne tehnologije koje dominiraju i kičma su digitalne transformacije su: Cloud, Edge Computing, Internet of Things, Artificial Inteligence Security, i 5G.

Narrow Band Internet of Things

Tržište Internet of Things uređaja raste velikom brzinom i procenjuje se na 15 milijardi evra na svetskom nivou. Predviđanja idu da će porasti do čak 75 milijardi evra do 2025. godine. 

Najpouzdanija globalna tehnologija za efikasniji, sigurniji i ekonomičniji prenos podataka za uređaje koji se povezuju internetom je Narrow Band Internet of Things. To je tehnologija koja omogućava veliku energetsku efikasnost. Bazira se na 4G i omogućava povezivanje uređaja čak i u veoma lošim radio uslovima i na lokacijama koje su do sada bile teško ili potpuno nedostupne. Praktično, za komunikaciju uređaja na ovaj način – nema prepreke.

Narrow Band IoT donosi duži životni vek uređaja, manje troškove prenosa podataka, veći broj uređaja koji mogu da se povežu, jaču penetraciju signala, veću bezbednost podataka i jednostavnu instalaciju. Takođe, to je tehnologija urađena prema najvišim standardima koje su veliki proizvođači opreme u obavezi da poštuju, jer je preporučena od standardizacionih tela, kao što je 3GPP. 

Zbog svega toga ova tehnologija je posebno pogodna biznis korisnicima, jer pruža širok spektar primene: razni merači i brojila za struju, vodu, gas, dakle – u telemetriji svake vrste. Zatim su tu i potrebe pametnih domaćinstva, pametnih gradova, mogućnosti za bezbednost i efikasnost saobraćaja, za efikasniju poljoprivredu i proizvodnju.

Cloud (oblak)

Infrastruktura u Cloud-u predstavlja jednu od najvrednijih inovacija u informatičkim i poslovnim strategijama. Većina kompanija prepoznaje i koristi Cloud kao strateškog pokretača koji doprinosi promenama i otvara put ka novim tehnologijama.

Prednosti korišćenja Cloud rešenja su mnogobrojne: ušteda troškova, lakši pristup podacima, povećana efikasnost, pa čak i sigurnost. Cloud (oblak) se odnosi na servere kojima se pristupa preko Interneta, kao i softver i baze podataka koji rade na tim serverima. Cloud serveri se nalaze u centrima podataka (data base) širom sveta. Koristeći računarstvo u oblaku, korisnici i kompanije ne moraju sami da upravljaju fizičkim serverima ili da pokreću softverske aplikacije na sopstvenim mašinama. Aplikacije se pokreću automatski i na taj način se pristupa podacima koji su smešteni u cloudu. Prednosti korišćenja ovih rešenja su mnogobrojne, pre svega ušteda troškova, povećana efikasnost, pa čak i bezbednost svih informacija koje se na cloudu nalaze. 

Gledano u ovom svetlu, cloud postaje zajednički termin za niz usluga koje pružaju specifična digitalna operativna rešenja.

Cyber security (sajber bezbednost)

Sajber kriminal je u stalnom porastu. Najčešće su e-mail prevare i phishing, a i krađe identiteta su sve češće, kao i razni upadi hakera u sisteme preduzeća svih veličina. Kako se danas svi oslanjamo na digitalni svet, povećan broj zlonamernih napada izvana ili iznutra su uticali da potražnja za alatima koji će omogućiti „neprobojnost“ sistema bude u stalnom porastu. 

Sada već postoji mnogo različitih rešenja u oblasti sajber bezbednosti. Neka od njih su zaštita od virusa, spajvera, zaraženih priloga elektrononske pošte i drugih malvera. Možete zaštiti svu elektronsku poštu, kompletnu mrežu pomoću firewall-a, kojim ćete obezbediti sigurnost i za sve korisnike i aplikacije koje koristite. Ukoliko koristite Cloud, razmotrite Backup rešenje koje vam daje najviši nivo tačnosti i pouzdanosti. Raspitajte se kod profesionalaca za sva rešenja koja su vam potrebna, jer ćete jedino tako mirno spavati.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi