Arhiva

Izjava o kompenzaciji

VeiJcIoL

Do kompenzacije ne dolazi po samom zakonu, već je potrebna i izjava jednog od učesnika upućena drugome (jednostrana izjava volje koja je po svojoj prirodi pravna moć – preobražajno pravo) da on vrši kompenzaciju svog potraživanja sa svojim dugovanjem.

Zbog toga je ovo jednostrana kompenzacija, jer do nje dolazi kada jedan o učesnika jednostrano izjavi drugome da prebija svoje potraživanje sa dugovanjem koje ima prema njemu.

Jednostrana kompenzacija je zabranjena u sledećim slučajevima:

– potraživanje koje se ne može zapleniti;

– potraživanje stvari ili vrednosti stvari koje su dužniku bile date na čuvanje, ili na posudu, ili koje je dužnik uzeo bespravno, ili ih bespravno zadržao;

– potraživanje nastalo namernim prouzrokovanjem štete;

– potraživanje naknade štete pričinjene oštećenjem zdravlja ili prouzrokovanjem smrti;

– potraživanje koje potiče iz zakonske obaveze izdržavanja (član 341. Zakona o obligacionim odnosima).

Ako su navedeni uslovi ispunjeni, odnosno nema smetnji za jednostranu kompenzaciju, moguće je jednostranom izjavom volje – izjavom o kompenzaciji prebiti dugovanja sa potraživanjima koje jedan subjekt ima prema dužniku u blokadi.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi