Arhiva

Kazne od 20.000 do milion dinara: Počinje kontrola primene novog Pravilnika o radu

fHazevwU

Inspekcija rada počeće sa kontrolama primene Novog pravilnika o radu, koji je na snagu stupio 11. jula.

Kako je rok kompanijama da svoje poslovanje usklade sa novim dokumetom 10. avgust, inspektori će do tada delovati preventivno i savetodavno. Nakon toga bi mogle da uslede kazne do 20.000 dinara za radnike i milion dinara za poslodavce.

Pretpostavlja se da će u fokusu ovih kontrola biti praktična primena novog pravilnika, koja bi mogla da uključi različite segmente – merenje temperature na ulazu, provera dezo barijera i dezinfekcionih sredstva, razmaka između stolova i slično… 

Dakle, očekuje se da će u skladu sa trenutnom situacijom i pandemijom COVID-19 pažnja inspektora biti usmerena prvenstveno na higijenu, ali i na ostale prateće korake neophode za bezbednost i zaštitu zdravlja zaposlenih. 

Inspektor tako može da pregleda određenu dokumentaciju, poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, sredstva i opremu za ličnu zaštitu, da utvrđuje da li su radnici na distanci… Takođe, može da daje i obaveštenja i savete u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da poslodavcima skrene pažnju na neophodne mere.

S druge strane, poslodavac je u obavezi da inspektorima omogući da preduzme sve dozvoljene radnje, od toga da mu omogući ulazak u objekat do stavljanja neophodne dokumentacije na uvid.

Ukoliko inspektor utvrdi da su zdravlje i bezbednost radnika ugroženi, može da zabrani rad.

Ako primena mera zahteva veća investiciona ulaganja, a život i zdravlje zaposlenih nisu teže ugroženi, inspektor od poslodavca može da traži program o postepenom otklanjanju nedostataka.

Protiv rešenja inspektora poslodavac može izjaviti žalbu u roku od osam dana.

Izvor: BizLife

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi