Arhiva

Kultura i biznis – kako da poslujete sa stranim klijentom?

HAIIwzJR

Možete li da zamislite poslovni sastanak koji podrazumeva odlazak na karaoke ili u saunu? U našoj kulturi je to malo verovatno, ali ukoliko ste u Južnoj Koreji ili Finskoj, ovakav scenario nije začuđujući.

Kako biste postali deo globalnog tržišta i unapredili svoje poslovanje, posebno u digitalno doba, neophodno je da ostvarite kontakte i saradnju sa poslovnim ljudima koji pripadaju različitim kulturama.

Kako se u jednom Forbes članku navodi, najveća greška koju možemo da napravimo u poslovanju, i generalno komuniciranju s pripadnicima drugih kultura, jeste da ih tretiramo kao što očekujemo da nas drugi tretiraju. Ovakav pristup nas automatski navodi da pogrešno postupimo, jer pretpostavljamo da je „normalno“ ponašanje ono na koje smo mi naviknuti unutar svoje kulture. Neophodno je da da preispitamo postupke koje doživljavamo kao ispravne, a potom se i zapitamo koliko je naš doživljaj ispravnosti zapravo kulturološki uslovljen. 

Nekoliko stavki na koje treba da obratite posebnu pažnju u poslovnoj komunikaciji sa stranim klijentima ili partnerima jesu: doživljaj ličnog prostora, tačnost i specifični običaji u poslovnoj komunikaciji. 

Neverbalna komunikacija

U većini zemalja rukovanje je u redu, ali u Aziji treba voditi računa i o ovom tipu pozdravljanja. U nekim azijskim kulturama naklon je dovoljan, a ostvarivanje fizičkog kontakta predstavlja nepotrebno prelaženje granica, posebno kada je u pitanju muško-ženska komunikacija. Ukoliko vam poslovni partner ipak pruži ruku, bitno je da je prihvatite obema rukama.Savet je da generalno pazite na neverbalnu komunikaciju, posebno na ono što radite rukama i gestove koje i nesvesno pravite. Upiranje prstom, recimo, smatra se nekulturnim i kod nas, ali je posebno uvredljivo u nekim azijskim zemljama.

Tačnost

Još jedna stvar koju neretko podrazumevamo jeste da svi jednako vrednujemo tuđe vreme i dogovorene termine sastanka. Dok Nemci, primera radi, izrazito poštuju tačnost i preciznost, u nekim drugim zemljama dogovoreno vreme sastanka više služi kao okvir koji je podložan promenama.

Specifični običaji

Često podrazumevamo i da običaji koji su u našoj kulturnoj sredini iskorenjeni ili ne previše važni imaju isti status i u drugim kulturama. Ako ste u Japanu ili Južnoj Koreji, morate voditi računa o tome da imate pripremljene vizitkarte koje predajete i primate s obe ruke i uz mali naklon. Iako su obe zemlje tehnološki razvijene, ova tradicija je i dalje zastupljena. 

Ton komunikacije

Poseban izazov predstavlja i ton komunikacije koji je preferiran u određenom kulturnom kontekstu. Uglavnom je bolje da ne koristite humor da „probijete led“, jer on može da bude problematičan i među predstavnicima istih kultura, pošto ne doživljavaju svi iste komentare kao duhovite. Takođe, dobro je da ne prekidate sagovornika, niti da mu upadate u reč. Povedite računa i o godinama i o hijerarhiji kako ne biste nekome nehotice uskratili poštovanje.

O ostalim specifičnostima komunikacije (potencijalnih) partnera trebalo bi da se dobro informišete pre početka poslovanja, kako ne biste nekoga uvredili ili se sami našli uvređenima bez razloga. A da bi se sve odvijalo kako treba, bitno je da u svakom trenutku saradnje budete otvoreni, pratite ponašanje sagovornika i budete spremni da odgovorite na sličan način kao što on to čini. Postupajući ovako, usvajate tuđu kulturu i omogućujete sebi da ostvarite nova partnerstva koja mogu biti dugoročna samo uz spremnost na međusobno razumevanje.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi