Arhiva

Opšta akta preduzeća

vHkz4Iza

Opšti pravni akti preduzeća su dokumenta koja uređuju i definišu oblast poslovanja date firme, pomoću kojih se utvrđuju prava i obaveze zaposlenih, hijerarhija, pravila ponašanja, opis i sistematizacija radnih mesta kao i ostali bitni aspekti funkcionisanja organizacije.

Donose se nakon osnivanja i registrovanja firme u APR-u a koja će opšta akta biti definisana zavisi od veličine i delatnosti kojom se kompanija bavi. U nastavku smo za vas pripremili pravna akta koja su neophodna za poslovanje vaše firme.

https://nasamreza.rs/app/uploads/2019/08/5YuoCX9A.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2023/04/mEoIq2xz.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2019/08/mTEQw96P.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2023/04/0Yhx4hRJ.jpg

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi