Arhiva

Podstaknite preduzetništvo pomoću bespovratnih sredstava

fuwBABDO

Preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koje su registrovane u Agenciji za privredne registre mogu da se prijave za dobijanje bespovratnih sredstava koje dodeljuje Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, u ukupnoj vrednosti od 350 miliona dinara.

Ovo ministarstvo je raspisalo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2022. godini, a pravo da se prijave imaju navedeni subjekti koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove Programa.

Prijavljeni subjekti mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, dok će se preostali iznos vrednosti projekta finansirati iz kredita Fonda.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– Kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala.

– Kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

– Trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja; nabavku softvera i računarske opreme. Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom (u dva primerka), u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda, na adresama Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa uvećan za 25%, koliko je prosečan procenat odbijenih, kao i odustalih zahteva pre rešavanja u prethodnim godinama, a najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi