Arhiva

Porez na dobit pravnih lica

HH4sOf5K

Izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

Poreska amortizacija – Za stalna sredstva stečena od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini, poreska amortizacija se obračunava za svako sredstvo zasebno primenom proporcionalne metode na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva.

Troškovi reklame i propagande – Ukidanje limita od 10% za troškove reklame i propagande koji se priznaju kao rashod u poreskom bilansu.

Troškovi istraživanja i razvoja – Troškovi koji su povezani sa istraživanjem i razvojem u Srbiji mogu biti priznati u dvostrukom iznosu u poreskom bilansu.

Prihodi davaoca koncesije – Ukoliko je procenjena vrednost koncesije minimum 50 miliona evra, prihodi nastali po osnovu prenosa nenovčane imovine bez naknade, izvršenom u postupku realizacije ugovora o koncesiji, izuzimaju se iz poreske osnovice davaoca koncesije.

Poreski kredit 

– Poreskom obvezniku koji izvrši ulaganje u društvo koje obavlja inovacionu delatnost, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja i ne može se koristiti pre isteka 3 godine od izvršenog ulaganja.

– Rezidentni obveznici koji plaćaju porez u stranoj zemlji po osnovu kapitalnog dobitka imaju pravo na poreski kredit u visini plaćenog poreza, maksimalno do iznosa koji bi bio plaćen u skladu sa propisima Republike Srbije. 

Kapitalni dobitak

– Kapitalni dobici po osnovu prenosa nepokretnosti davaocu koncesije ne ulaze u poresku osnovicu davaoca koncesije ako vrednost koncesije prelazi 50 miliona evra.

– U oporezivu dobit uključuje se 20% kapitalnog dobitka ostvarenog prenosom autorskih i srodnih prava na deponovanom autorskom delu i prava vezanih za pronalazak.

Oslobođenje za prihode – Oslobođenje 80% prihoda koje nosilac autorskih i srodnih prava i prava u vezi sa pronalaskom stvari ostvari po osnovu naknade za iskorišćenje pomenutih prava može biti izuzeto iz poreske osnovice.

Promene računovodstvene politike – Efekti promene računovodstvene politike priznaju se kao prihod, odnosno rashod, u poreskom bilansu.

Otpust duga – Prihodi nastali po osnovu otpusta duga privrednim komorama, bankama u stečaju i korisnicima javnih sredstava se izuzimaju iz poreske osnovice.

https://nasamreza.rs/app/uploads/2019/08/RhbrhOcs.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2023/04/kbKlczoS.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2019/08/Sxis5ob8.jpg

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi