Arhiva

Predlozi Američke privredne komore za oporavak ekonomije

yG3gM3ur

Američka privredna komora u Srbiji uputila je Vladi Srbije predlog prvog kruga mera u cilju smanjivanja negativnih efekata korona virusa na domaću ekonomiju.

Smanjivanje poreza i doprinosa u slučaju odsustva sa rada do 30 dana zbog korona virusa

Oslobađanje od poreza i doprinosa za vreme prekida rada.

Umanjenje u iznosu od 50 odsto na akontaciju poreza na dobit za 2020. godinu za pravna lica i preduzetnike, uz plaćanje prema godišnjem obračunu sledeće godine, kako bi se obezbedila likvidnost kompanija.

Obustavljanje obračuna kamate za neblagovremeno plaćanje poreza za obaveze nastale od početka vanrednog stanja do 30 dana nakon završetka, za preduzeća koje već imaju velike probleme u poslovanju. 

Omogućavanje nesmetanog prekograničnog transporta robe i usluga. 

U želji da pomogne malim i srednjih preduzećima, Američka privredna komora uputila je i preporuke koje uključuju 50 odsto manje poreze i doprinose za paušalce i hitno obezbeđivanje garancijskih šema za kredite za održavanje likvidnosti pogođenih malih i srednjih preduzeća.

Predlog mera za posebno pogođene sektore poput turizma, logistike i automobilske industrije obuhvataju obustavljanje plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020. godinu, pošto se očekuje da će većina ovih firmi završiti godinu sa gubitkom. Imajući u vidu potrebu smanjenja fiksnih troškova, posebno u hotelijerskoj industriji, bilo bi neophodno smanjiti porez na imovinu do 50 procenata. Kako bi se dodatno obezbedio ostanak u radnom odnosu za radnike, predloženo je i refundiranje i pokrivanje dela troškova plaćenog odsustva za vreme prekida ili smanjenja obima rada pod uticajem virusa.

Upućene su i specifične mere za zdravstvo koje uključuju izuzimanje lekova koji ne mogu da se prometuju na teritoriji naše zemlje, prema Odluci o zabrani izvoza lekova.

Dodatno, predložene su izmene i pojašnjenja administrativnih mera, kao što su omogućavanje elektronskog otvaranja bolovanja, prijave prebivališta i rada od kuće. Za sve zaposlene koji ne mogu da rade od kuće, predloženo je uvođenje zvaničnih protokola i mera zaštite.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi