Arhiva

Preporuke NALEDa za očuvanje radnih mesta

bU5ShOSB

Prioritet svih kompanija, malih i srednjih preduzeća u vreme vanrednog stanja, je da sačuvaju zdravlje svojih zaposlenih i brinu o njima. Pored toga, izazov za privrednike je i da održe likvidnost, prilagode poslovanje i opstanu u kriznim vremenima.

Nacionalna organizacija za lokalni ekonomski razvoj (NALED) predložila je donošenje paketa hitnih mera koje bi se primenjivale za vreme trajanja krize i pomogle da se očuvaju radna mesta, obezbedi kontinuitet poslovanja, ali i pruži podrška lokalnim zajednicama i pojedincima koji su najviše pogođeni. 

Privremeno smanjenje poreza i doprinosa na zarade ili uvođenje mogućnosti odloženog plaćanja svih dažbina u vezi sa zaradama, bez zaračunavanja kamata, za preduzetnike, mikro i MSP sektor i/ili za najugroženije sektore u zavisnosti od rezultata analize uticaja pandemije na privredu;

Omogućavanje pristupa jeftinim ili beskamatnim kreditima za obezbeđivanje likvidnosti i refinansiranje obaveza, uz mogućnost odobravanja grejs perioda za otplatu novih pozajmica

• Obezbeđivanje jednokratne finansijske podrške i/ili uvođenje moratorijuma u trajanju od najmanje tri meseca na otplatu kredita bankama i svih dažbina državi za kompanije i preduzetnike, koji posluju u najosetljivijim sektorima i beleže značajan pad prihoda, kao i za pojedince koji su ostali bez posla; 

Sprečavanje rasta cena kroz odgovarajući sistem korišćenja robnih rezervi i pojačan inspekcijski nadzor uz uvođenje kontakt centra za građane i privredu;

• Proširivanje mera oslobađanja od poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja na preduzetnike paušalce, kako bi se podstaklo samozapošljavanje;

Proširivanje obuhvata propisa koji regulišu pojednostavljeno/elektronsko angažovanje sezonskih radnika za sektore koji su posebno skloni fluktuacijama (poput turizma), i privremene poslove koji će biti posebno aktuelni za vreme trajanje epidemije (pomoć u kući, kurirski poslovi, čuvanje dece i dr.);

Stimulisanje bezgotovinskog plaćanja kroz kanale javnog informisanja i eventualno smanjenje/povraćaj dela PDV-a u slučaju plaćanja karticama. Promovisanje bezgotovinskog plaćanja kao meru smanjenja širenja epidemije, ali i meru kojom se održavaju legalni tokovi ekonomije;

Uvođenje javnih radova što je mera podsticanja zapošljavanja ranjivih grupa i podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja;

Uvođenje produženog porodiljskog odsustva i vaučera za angažovanje pomoći u kući oko čuvanja dece, kako bi se zaposleni roditelji nosili sa zatvaranjem škola;

Uspostavljanje posebnog fonda za finansijsku podršku lokalnim samoupravama/regionima čiji su stanovništvo i privreda najviše pogođeni epidemijom.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi