Arhiva

Prijavite se za savete i obuke namenjene mladima i preduzetnicama

Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo je 11. marta javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice, a u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini.

Poziv je otvoren do 01. aprila, a krajnji rok za završetak paketa usluga je do 31. decembra 2021. godine. 

Program se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA). Vrednost paketa usluge po korisniku iznosi bruto 110.000 dinara.

Paket usluga za mlade podrazumeva pomoć stručnjaka mladom, potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 30 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Paket usluga za žene preduzetnice podrazumeva pomoć stručnjaka privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena, ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

Savetodavne usluge pomoći će vam pri izradi poslovnog plana, kako biste se lakše prijavili za, na primer, startap kredite za početnike kod Fonda za razvoj. Biće vam podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija. Takođe će vam značiti saveti kod započinjanja ili razvoja poslovanja, kao i savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe.

Obuke obuhvataju 10 modula, kao što su obuka za početnike u poslovanju, priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost, finansijsko upravljanje, marketing i prodaja itd. 

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata. (više o procesu mentoring pročitajte na sajtu Ministarstva privrede RS)

O pravima učešća na javnom pozivu za pružanje usluge, uputstvima i drugim pratećim obrascima informišite se detaljnije na sajtu Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs , kao i na elektronskim stranama ARRA. Za detaljnije informacije možete se obratiti na elektronsku adresu: zenemladissu2021@ras.gov.rs, kao i putem stranice Ministarstva privrede https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-sprovodjenje-paketa-usluga-za-mlade-i-zene-preduzetnice/ .

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi