Arhiva

Profesionalno usavršavanje – šta morate da naučite kojim god poslom da se bavite

zn1Bq5FW

Ovo neće biti tekst koji vam govori kako morate da učite jezike, okrenete se digitalnim kanalima komunikacije i pratite trendove.

Sve se to podrazumeva već duži niz godina, a u 2020. godini je najvažnije da naučite kako da obradite složene informacije i razumete različite perspektive.

Svetski ekonomski forum smatra da će se za samo 5 godina promeniti 35% veština koje danas doživljavamo kao ključne. To je još jedna potvrda da je promena jedina konstanta, a evo šta svetski ekonomisti vide kao najznačajnije poslovne veštine koje treba razvijati u predstojećoj godini.

Prva veština na listi je rešavanje kompleksnih problema, odnosno sposobnost da budete spremni da se snađete i u situacijama gde rešenja nisu jednostavna i očigledna. Jedan od načina da ovo postignete je da priđite problemima temeljno i strateški. Zatim sledi kritičko mišljenje, što znači da bi trebalo da svoje rezonovanje zasnivate na argumentima i činjenicama, a ne na osećajima. Na ovoj listi našla se i kreativnost, odnosno sposobnost da tražite inovativna rešenja i sagledate probleme iz više uglova, ali i upravljanje ljudima. Kao veoma važna veština izdvojena je i sposobnost usklađivanja sa drugima, ali i emocionalna inteligencija, odnosno sposobnost da razumete tuđe emocije, perspektive i, što je najvažnije, da imate adekvatne reakcije. Tu su i prosuđivanje i donošnje odluka, orijentisanost ka pružanju usluge, ali i pregovaranje.

Kao jedna od najvažnijih veština izdvaja se kognitivna fleksibilnost, koja podrazumeva da vaše mišljenje nije ukalupljeno, da ste sposobni da izađete iz zadatih okvira, da niste ograničeni, već ste spremni da usvajate nova znanja, mišljenja, ideje i napredujete. 

U drugim istraživanjima na ovu temu spominju se želja za napretkom i razvojem kao ključna veština koju bi trebalo da posedujete u novoj deceniji. Bez toga nema emocionalnog niti kognitivnog rasta, a, prema navedenim istraživanjima, ni poslovnog napretka.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi