Arhiva

Šta je CONTENT MARKETING i kako vam može pomoći da prodate?

AkcWNrPX

Poslednjih godina kod nas je popularan tzv. Content marketing. Mnogi ga mešaju sa digitalnim marketingom, jer se dosta prepliću konceptualno i imaju sličnu terminologiju, ali prvenstveno kanale komunikacije.

Prema Content Marketing Institutu, content marketing se definiše kao strateški marketinški pristup fokusiran na kreiranje i distribuciju sadržaja koji je relevantan i ima vrednost za jasno definisanu ciljnu grupu. Jednostavno rečeno, to je kada prikazujete pravu poruku pravoj osobi u pravom trenutku.

Za razliku od tradicionalnog marketinga, koji putem standardnih kanala (televizija, novine, bilbord…) plasira istu poruku širokoj publici, content marketing ide na specifične, najčešće digitalne, kanale i „gađa“ korisnika u pravom trenutku sa relevantnom porukom.

Ukoliko je vaša ciljna grupa prisutna na internetu, a sigurni smo da jeste, content marketing vam može pomoći da dođete do njih, a još bolje, da im prodate svoj proizvod ili uslugu. To se postiže na sledeći način:

1. Postavite jasne i merljive ciljeve.

2. Definišite ciljnu grupu kako biste znali kome se obraćate i za koga kreirate sadržaj.

3. Napravite content plan koji se sastoji od kanala komunikacije koji dopiru do vaše ciljne grupe, kao i vrste sadržaja koji ćete plasirati na te kanale.

4. Kreirajte sadržaj koji je autentičan i daje dodatnu vrednost.

5. Distribuirajte sadržaj na prave kanale u pravom trenutku, vodeći računa o tome da dovedu do ostvarenja već postavljenih ciljeva.

6. Merite rezultate i optimizujte kampanju u skladu sa njima.

Dobro postavljen content plan može da vam poveća prodaju i dovede lojalne kupce. Bitno je da sadržaj bude prilagođen ciljnoj grupi i kanalima na koje se plasira, da je relevantan kontekstualno i vremenski. Primeri takvog sadržaja su elektornske knjige ili priručnici, video tutorijali, infografici, blog tekstovi i ostalo što daje odgovore na pitanja korisnika i pomaže im da reše neki problem ili uvide da im vaš proizvod ili usluga mogu pomoći u tome.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi