Arhiva

Šta zaposleni očekuju od poslodavaca, a nije veća plata?

BAsqtpJD

Stalno se govori o tome šta poslodavci očekuju od zaposlenih, kakve kvalifikacije treba da imaju, kako da se ponašaju, koja pravila da poštuju itd, ali retko se priča o tome kako poslodavci treba da se ponašaju prema zaposlenima i šta se od njih očekuje.

Ovo je postalo ključno pitanje za sve poslodavce koji žele da motivišu i zadrže, jer skuplje je stalno tražiti i zapošljavati novi kadar koji treba iz početka obučavati, nego motivisati i razvijati postojeći. Pružite im motivaciju da zajedno radite i rastete kao firma, podstaknite ih da otvoreno razgovaraju sa vama o preprekama na koje nailaze, ali i o idejama kako da unapredite poslovanje, platite adekvatno njihov rad i imaćete odane i vredne ljude, koji će rado dolaziti na posao.

Tri ključne osobine dobrog poslodavca

Istraživanja su pokazala da zaposlenima nije nužno plata na prvom mestu prilikom odabira novog posla ili kolebanju u traženju novog, već podsticajna atmosfera, dobro radno okruženje, zadovoljavajući uslovi u kojima se posao obavlja, fleksibilno radno vreme, izlaženje u susret iznenadnim situacijama. Naravno da je adekvatna novčana nadoknada važna, ali nije presudna za ostanak ljudi u firmi. Stres izazvan lošim međuljudskim odnosima preliva se i na privatni život, pa je to najčešći razlog odlaska sa nekog radnog mesta.

Ponudite zaposlenima osećaj pripadnosti kolektivu u kome se njihovo znanje i mišljenje vrednuje, podržite dobru komunikaciju zaposlenih i nadređenih, menadžera, s vremena na vreme organizujte zajednički sastanak uz kafu ili ručak i posao će vam rasti i razvijati se.

Ako ste poslodavac, preporuka je da posvetite pažnju i razvijete tri ključne veštine i osobine:

1. Organizacione veštine – veoma je važno da umete da odredite prioritete, delegirate obaveze, postavite ciljeve i poštujete rokove. Zaposleni će ceniti što znaju šta se u kom trenutku radi, jer tako se lakše stvara timska atmosfera.

2. Liderske veštine – motivacija i podsticanje zaposlenih da delaju, da daju svoje konstruktivne ideje, pokazalo se kao prednost nad konkurencijom u industriji u kojoj radite. Vi treba da ulivate poverenje, a sa njim dolazi i poštovanje.

3. Empatija – oduvek je bila presudna veština za lidere, ali sada poprima novi nivo značenja i prioriteta. Ona može dovesti do značajnih poslovnih rezultata, a pokazivanjem saosećanja uticaćete i na zaposlene, čak i kada neki od uslova nisu na zadovoljavajućem nivou.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi