Arhiva

Važno je osigurati sopstveni biznis od rizika

qzM1aTnL

Mala i srednja preduzeća imaju mnogo stvari o kojima treba da razmišljaju da bi razvili svoj biznis, a rizici sa kojima se susreću svakako su jedna od važnih tema.

Treba osigurati poslovanje, imovinu firme, sopstvenu odgovornost, službena vozila, robu u transportu, ali i zaposlenima obezbediti: osiguranje od nezgoda, putno osiguranje, životno, zdravstveno itd. 

Kako biste napravili najbolji paket osiguranja na jednoj polisi, po vašoj meri, obratite se osiguravajućoj kući po sopstvenom izboru, a mi ćemo vam predstaviti osnovne pakete koji su vam neophodni da biste bezbedno poslovali i razvijali se. 

Osiguranje biznisa

Sami znate koliko vam je bilo potrebno vremena da postavite biznis na zdrave noge i da ga razvijete. Kako biste zaštitili svoj trud i ulaganja, neophodno je da osigurate biznis i imovinu firme. Ova vrsta osiguranja će vam obezbediti pokriće od eventualne štete koja bi mogla da prekine normalan tok vašeg poslovanja. Osiguranje po ove dve kategorije možda neće sprečiti pojavu provalne krađe ili požara u vašim prostorijama, ali će vam obezbediti novčanu nadoknadu kako biste što pre nastavili sa radom. 

Osiguranje odgovornosti od štete

Ova kategorija osiguranja ne podrazumeva odricanje od odgovornosti, već da sve što radite ili ste propustili da uradite ne predstavlja štetu za treća lica i njihovu imovinu. Ne ulazeći u pravne pojmove objektivne (bez vaše krivice) i subjektivne (sa vašom krivicom) odgovornosti, svesno ili nesvesno činjenje ili propuštanje da se učini neka stvar, u ovoj kategoriji osiguranja se pokrivaju troškovi koje, kao pravno lice, možete imati u slučaju da ste odgovorni za povrede na radu zaposlenih ili narušavanje njihovog zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine trećih lica. Dakle, osigurana je vaša odgovornost za štete proistekle iz korišćenja, posedovanja, zakupa ili plodouživanja nepokretnosti, upotrebe liftova namenjenih za prevoz lica i tereta, držanja i upotrebe radnih mašina i uređaja.

Neka osiguravajuća društva nude i pravnu zaštitu, kao dodatnu uslugu, kojom preuzimaju obavezu vođenja spora u vaše ime, odbranu od neosnovanih ili preteranih odštetnih zahteva podnetih protiv vas, kao i naknadu troškova sudskog postupka.

Osiguranje poslovanja od prekida rada

Ova vrsta osiguranja je posebno važna za sve privatnike (stomatologe, lekare, vlasnike salona ili fitnes centara), jer u slučaju povrede, bolesti ili sprečenosti za obavljanje svoje delatnosti, dobijaju mesečnu naknadu kao vrstu plate dok se ne oporave. Mnogi su iskoristili ovo osiguranje i za vreme pandemije korona virusa, jer nisu mogli da rade sa ljudima u zatvorenom prostoru. 

Osiguranje zaposlenih od posledica nezgode 

Kao poslodavac morate da brinete i o bezbednosti i zdravlju vaših zaposlenih i njihovih porodica. Zato je važno da imate i osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih je, naime, kombinacija ekonomske zaštite od posledica povreda zadobijenih na poslu, za vreme obavljanja redovnog zanimanja, na putu od kuće do posla i pri povratku kući, kao i u svakodnevnim aktivnostima. Takođe, ovim osiguranjem pokrivena je i najteža posledica bolesti koja može da zadesi vaše zaposlene. Osiguranje od povreda na radu i ostalih nepredviđenih situacija koje mogu da zadese vaše radnike obezbeđuje adekvatnu zaštitu i brigu o zaposlenima.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Pored redovnog, sve veći broj poslodavaca uzima i dobrovoljno zdravstveno osiguranje za svoje zaposlene. Naime, današnji tempo života ne ostavlja mnogo vremena za brigu o ličnom zdravlju, pa je potrebno da medicinska usluga bude lako dostupna, kvalitetna i efikasna. Tako se zaposlenima osiguravaju redovni sistematski pregledi i pravovremeno lečenje, kako bi zajedno postizali što bolje rezultate. Vaša kompanija imaće tako zadovoljan tim, a taj način uticaćete i na bolju produktivnost svoje kompanije.

Osiguranje robe u prevozu

Jedina prava zaštita valsnika bilo koje vrste robe koja se transportuje u domaćem i međunarodnom saobraćaju je osiguranje robe u prevozu. Na ovaj način obezbedićete se od gubitka same robe, ali i i interesa koji su vezani uz robu (zavisni troškovi transporta, špedicije, osiguranja, carine). U prevozu brodom, železnicom, drumskim prevoznim sredstvima, avionom i poštom, odnosno od mesta otpreme do odredišta, roba je izložena različitim rizicima koji mogu uzrokovati njeno oštećenje ili gubitak. Osiguranje robe je za određene delatnosti prvi i osnovni korak u poslovanju. Dobro se raspitajte koje osiguranje vam može ponuditi najbolji paket za vaš biznis, jer ni jedan trošak za ovu vrstu bezbednosti i mirnog sna nije prevelik.  

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi