Arhiva

Zašto je umrežavanje značajno za razvoj?

3Y7aLZvj

Kao što ni ljudi ne mogu bez socijalizacije i ostvarivanja kontakata sa drugim ljudima, tako ni kompanije, bilo male ili velike, ne mogu da funkcionišu izolovano, bez saradnje sa drugim kompanijama.

Povezivanje poslovnih subjekata- preduzetnika, kompanija, menadžera – vrlo je važno, bilo da se dešava u tzv. “real life” (stvarnom životu) ili “online”. Ovde nije reč samo o sticanju kontakata koji vode stvaranju novih poslova, već što je mnogo važnije, o deljenju iskustva, savetovanju, međusobnoj podršci, pa čak i zdravoj konkurenciji koja nas tera da budemo bolji i aktuelni, da se menjamo i inoviramo. 

Smatram da je poslovno povezivanje jedan od elemenata koji utiče na uspeh i razvoj preduzeća. Srpska asocijacija menadžera, kroz svoje aktivnosti udruživanja i povezivanja menadžera, nastoji da podstakne njihov profesionalni razvoj. Motivisanjem poslovnih ljudi i mladih da uvek teže unapređenju, transformaciji i boljoj verziji sebe utičemo na njih da uspešnije vode kompanije i samim tim direktno doprinesu boljitku privrede i društva uopšte. Povezivanje senior menadžera sa mladima kroz naš Mentorski program, zatim prenošenje znanja i iskustva među preduzetnicima i menadžerima kroz naš Mastermind program, kao i deljenje najboljih praksi među kompanijama – sve je to deo misije SAM-a. Konstantan rast naših članova, koje privlači ideja da budu u društvu i uče od najuspešnijih, potvrda je da čitava poslovna zajednica teži sopstvenom unapređenju, razvoju i umrežavanju. Verujem da je slično i kod drugih udruženja i komora. 

Za mene lično umrežavanje nije samo lista osoba koje poznajem i koje mogu da kontaktiram. To je pre svega mogućnost da sa njima razgovaram, upijam njihovo znanje i iskustvo, razmenjujem ideje i energiju. Sama reč na engleskom kaže NET – WORK: imate mrežu, ali morate da radite na tome da biste je iskoristili na pravi način i sebi otvorili nove mogućnosti, nova „vrata“. 

U nekim našim programima SAM se povezao sa partnerima koji na sličan način žele da pruže podršku poslovnoj zajednici. Tako je recimo Vip mobile kroz svoju aplikaciju Naša mreža podržao Mastermind, program koji nudi kombinaciju brainstorminga, deljenja iskustva i međusobne podrške u maloj grupi menadžera i preduzetika.

Kroz ovaj program menadžeri i preduzetnici se susreću, razmenjuju iskustva i povezuju. Na sličan način, Naša mreža, predstavlja platformu da se online povežu mala i srednja preduzeća, da razmene informacije i sarađuju. Malim i srednjim preduzećima je najviše potrebno to „otvaranje vrata“ i zaista se nadam da će kroz SAM i Našu mrežu dobiti podršku koja im je potrebna.   

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi