Finansije

Faktoring – sredstvo za brzu naplatu potraživanja

rjZ1hw1t

Najveći problem poslovanja malih i mikro preduzeća jeste nemogućnost naplate potraživanja, što dovodi do nedostatka obrtnih sredstava za normalno poslovanje.

Rokovi za naplatu faktura se kreću od 30, 40 do 60 dana, a prema statistici finansijskog sektora, taj rok je u proseku 140 dana. Ovakva nepovoljna situacija dovela je do rasta broja nelikvidnih preduzeća. I nije samo problem u nedostaktku gotovine, već čekanje na naplatu povećava rizik za promenu uslova poslovanja – promene u deviznom kursu, povećanje cena struje, goriva, materijala.

Nedostatak obrtnih sredstava dovodi vlasnike malih i srednjih preduzeća do vrata banaka, gde su primorani da traže pozajmice, keš kredite, na koje se obračunavaju velike kamate, pa ih to zaduživanje vodi u nove troškove. Time se zatvara neprestani krug zaduživanja radi namirenja potraživanja koja duguju treća lica.

Faktoring usluge

U poslednjih par godina su se pojavile kompanije koje su prepoznale ovaj problem, pa nude brzu realizaciu naplate zarađenog novca, uz minimalnu naknadu. Te kompanije će čekati naplatu potraživanja 40, 60 ili koliko dana već treba, a vi dobijate svoja sredstva u roku od 24 sata.

Usluga faktoringa nije nova u Srbiji, a cilj kompanija koje se bave ovom uslugom je da učine mikro i makro segment privrede jačim i likvidnijim, jer baš ova preduzeća čine 90% aktivnih privrednih subjekata na tržištu. Ova usluga je 2018. godine regulisana Zakonom o faktoringu.

Procena rizika

Neke od kompanije koje se bave uslugom faktoringa, takođe nude svojim klijentima i uslugu procene rizika njihovih potencijalnih kupaca, i to bez ikakve naknade. Ukoliko klijent pregovara sa novim kupcem, može im se obratiti sa zahtevom da izvrše procenu kreditne sposobnosti kupca i odrede potencijalni limit za njega. Tako su vlasnici mikro i malih preduzeća u mogućnosti da ponude duže rokove plaćanja kupcu, jer unapred znaju da će moći da koriste ovu uslugu i obezbede sredstva odmah nakon izvršenog fakturisanja.

U jednoj od kompanija, navode da ne postoji minimalni iznos za finansiranje, ali je maksimalni iznos 100.000 evra. Zato pogledajte koje uslove poslovanja nude ove kompanije i, ako imate problem sa naplatom svojih potraživanja u ovom rasponu, možete da ih kontaktirate i tako dobijete sredstva potrebna za dalje poslovanje.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi