Finansije

Kako finansijski zbrinuti oštećenje robe u transportu?

801ziz9B

Ukoliko ključni proizvod poslovanja štitite nadom da mu se ništa ne može desiti prilikom transporta, onda to sigurno nije najbolji način kojim možete da obezbedite stub svog poslovanja.

Takođe, ukoliko ste slobodni da odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak robe prepustite prevozniku ili špediteru, možete napraviti grešku očekivajući da će to biti isključivo njegova odgovornost. Lista aktivnosti i finansijski aspekt koji pada na vas u saniranju svake eventualne štete nastale u transportu, može da bude veoma konfuzna, ali i pravi atak na poslovanje.

Na osnovu navedenih razloga, a sa ciljem da vaš biznis odaje utisak profesionalnog pristupa u svakoj sferi poslovanja i raznim nepredviđenim situacijama, važno je da budete upućeni u različite vrste osiguranja i rizike koje one pokrivaju. Nedovoljno poznavanje ove tematike i terminologije može da vas dovede do zabluda, kao i sudskih sporova. A može biti drugačije.

Osiguranje robe u transportu (CARGO)

Kargo osiguranje je osiguranje robe u transportu koja se prevozi različitim prevoznim sredstvima sa jednog mesta na drugo. U međunarodnim uslovima, kupovina i prodaja robe za sve učesnike u ovom procesu je uređena pravilima Međunarodne trgovinske komore. To su INCOTERMS (International Commercial Terms) pravila koja su prihvaćena širom sveta i kojima se definiše koje sve rizike i troškove otpreme snosi prodavac, a koje kupac robe.

CMR je propisan i standardizovan dokument kojim se prevoznik ili špediter osigurava od sopstvene odgovornosti. Ugovaranjem ovog osiguranja, prevoznik se štiti od svake eventualne štete koju bi pretrpeo usled delimičnog ili potpunog fizičkog oštećenja ili gubitka robe tokom prevoza ili isporuke. Što znači da, dokle god se pridržava obaveza iz konvencije, ugovora o prevozu i aktuelne zakonske regulative, dokazivanje njegove odgovornosti u štetnom slučaju spada na teret vlasnika robe, što rezultira dugim i neizvesni procesima.

Osiguranje odgovornosti prevoznika na mesečnom i godišnjem nivou je i do deset puta jeftinije od kargo osiguranja. Međutim, ekonomskom logikom, a narodski rečeno koliko para toliko muzike, CMR nije apsolutna i potpuna zaštita vlasnika robe.

Marfijev zakon nije scenario koji želite za svoj biznis

Daljina više nije prepreka uspešnosti međunarodnog transporta, isporuka robe je brža, sigurnija i efikasnija nego što je ikad bila. Međutim, prognoziranje i sprečavanje svake nesrećne situacije bez oslonca na osiguranje, nije realna opcija. To i ne čudi, obzirom da rizici štetnog događaja mogu iskrsnuti zavisno od brojnih činioca samog procesa, kao što su dužine maršrute transporta, vrsta prevoznog sredstva koje se koristi za tranzit robe, vremenskih prilika i drugih nepredviđenih okolnosti.

Vlasnicima je prilikom ugovaranja osiguranja robe u transportu, zavisno od vrste prevoznog sredstva, važno da ugovore pokrića za požar, saobraćajne nezgode, elementarne nepogode, štete tokom utovara, krađe, oštećenja robe, specifične situacije uslovnjene vrstom robe (lom, curenje, kvar, rasipanje), eksplozije, havarije, prirateriju, utonuće, gubitak robe.

Ako se pitate da li je osiguranje robe u transportu važno, ukoliko to nije izričito definisan uslov transakcije robe između prodavca i kupca, odluka je isključivo vaša. Ipak, neminovno je da je prevencija najbolja i da će vam omogućiti udobnost zaštite od događaja koji nisu jednostavni za prognoziranje. Ako i dalje niste sigurni da li je ovo osiguranje zaista vama potrebno, prijatno iznenađenje je činjenica koliko je, zapravo, ponuda i pokriće koje nudi osiguranje pristupačno u odnosu na vrednost robe koja se prevozi i za koju se osiguranje ugovara.

Izvor: Sava osiguranje

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi