Knjigovodstvo

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i obaveza osiguranja zaposlenih

beznednost

Posle 18 godina, 28.04.2023. usvojen je u Skupštini Republike Srbije novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Iz Vlade Republike Srbije naglašeno je da se radi o Zakonu koji unosi niz novina i koji je u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima. Osnovni cilj Zakona je sprečavanje povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Od svih novina, najviše pažnje privukla je obaveza poslodavaca da zaposlene osiguraju od povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Ova obaveza uređena je članom 67. Zakona. Isti član postojao je i u „starom“ Zakonu o BZR, a nosio je broj 53. Dakle, ova obaveza nije nova. Novina koja je skrenula pažnju na ovaj član jeste propisivanje kaznenih odredaba za nepoštovanje obaveza iz člana 67.

Ovo je pokrenulo dva pitanja – zar zaposleni već nisu zdravstveno osigurani i od kad moramo da obezbedimo zaposlenima ovo osiguranje?

Pre svega, poslodavci treba da razumeju da se radi o osiguranju radi obezbeđenja naknade štete. Dakle, svrha ovog osiguranja nije da u slučaju oboljevanja zaposleni može da dobije zdravstvenu zaštitu. Jednostavno rečeno, ovo nije „privatno“ zdravstveno osiguranje, već osiguranje koje će zaposlenom obezbediti određenu sumu novca od strane osiguravajuće kuće ukoliko nastupi povreda na radu ili profesionalno oboljenje.

Zatim, u poslednjem stavu člana 67. se navodi da će uslovi i postupci ovog osiguranja biti uređeni posebnim zakonom, što je rešenje koje je bilo navedeno i u „starom“ Zakonu o BZR, u članu 53.

Povodom ove odredbe, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo je svojevremeno (u aprilu 2015. godine) Mišljenje broj 011-00-00016/2015-01, gde se navodi, između ostalog:

„Shodno prethodno navedenom, propisano je da se uslovi i postupci osiguranja od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi s radom zaposlenih radi nadoknade štete uređuju zakonom. Tek donošenjem tog zakona steći će se uslovi da poslodavac postupa u skladu sa odredbom člana 53. Zakona, odnosno da osigura zaposlene od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi s radom, radi naknade štete.

U skladu sa odredbom člana 119. stav 5. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) poslodavac može zaposlenima uplaćivati premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite.“

Prema tome, možemo zaključiti da propisana obaveza za poslodavca ne može da se primenjuje sve dok ne bude donet poseban zakon kojim će se urediti uslovi i postupci osiguranja. Nakon toga, poslodavci će biti u mogućnosti da ispune obaveze iz ovog domena, ali i da budu kažnjeni za nečinjene istog.

Iako je izazvala najviše pažnje, ova izmena nije jedina koja utiče na poslovanje privrede. Promene su širokog dometa, pa savetujemo da se na vreme upoznate sa njima.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Više o Mariji