Knjigovodstvo

Pokloni povodom Nove godine i Božića za decu zaposlenih

dedamraz

Zakonom o radu data je mogućnost firmama da deci svojih zaposlenih obezbede novogodišnje paketiće. Paketići mogu da sadrže igračke, slatkiše, ili druge prigodne poklone. Umesto paketića, firme mogu da poklone i vaučere ili novac.

Darivanje nije obavezno. Svaka firma, u skladu sa svojom politikom i finansijama može doneti odluku da li će obezbediti poklon za decu povodom praznika, u kom obliku i u kojoj vrednosti.

Odluka treba da bude formalizovana u dokumentu istog naziva, koji donosi direktor. Iz nje treba da bude jasno koja deca su ostvarila pravo na poklon, u kom iznosu i obliku.

Ako firma odluči da daruje decu, ovo pravo ostvaruje svaki zaposleni – roditelj deteta mlađeg od 15 godina. Prema tome, ne može se darovati selektivno, tako da samo određene grupe dece dobiju poklone, a ostala deca ne.

Ukoliko u firmi rade oba roditelja, njihova deca imaju pravo na dva paketića. Oba paketića u ovom slučaju su neoporeziva. Ovaj stav zauzelo je Ministarstvo finansija u Mišljenju br. 011-00-46/2010, uz objašnjenje da da je svaki roditelj zaposleni i ostvaruje pojedinačno prava iz radnog odnosa.

Pod određenim uslovima, ovo darivanje je neoporezivo. Firma neće imati dodatne troškove poreza ukoliko poklon primaju deca zaposlenih koja nisu starija do 15 godina. Dodatno, vrednost poklona odnosno novca po detetu ne sme preći neoporezivi iznos koji je propisan Zakonom o porezu na dohodak građana.

Ovaj iznos menja se svake godine. Za period od 01.02.2023. do 31.01.2024. godine iznosi 12.544 dinara, po detetu, na nivou godine.

Neoporezivi iznos primenjuje se jednako bez obzira na to u kom je obliku obezbeđen poklon – stvarima ili novcu.

Sa poreskog aspekta, moguća su 2 scenarija.

Firma poklanja deci zaposlenih do 15 godina paketiće (ili vaučere ili novac) do neoporezivog iznosa. U ovom slučaju, darivanje je neoporezivo.

Direktor firme će doneti Odluku o novogodišnjim paketićima, a odgovarajuće službe nabaviće paketiće i organizovati njihovo uručenje deci. Ako se pokloni daju u novcu, iznos do neoporezivog biće isplaćen roditeljima, zaposlenim kod poslodavca, na račun.

U drugom scenariju, nisu ispunjeni svi uslovi da darivanje bude neoporezivo i firma mora da obračuna i plati odgovarajući porez i doprinose po osnovu poklonjenih paketića.

Darivanje u ovom slučaju ima tretman zarade zaposlenog čije je dete primilo poklon, i oporezuje se kao zarada.

To će se desiti u nekoj od sledećih situacija:

  • firma nabavlja paketiće u vrednosti od 16.000 dinara po detetu. Vrednost poklona prevazilazi neoporezivi iznos, te će poslodavac imati troškove poreza i doprinosa;
  • firma nabavlja paketiće povodom Nove godine u iznosu od 10.000 dinara, a zatim i povodom Božića u istoj vrednosti. Tako je učinjeno i prethodne godine. Neoporezivi iznos važi za jednu kalendarsku godinu. Ako su deca primila poklone u vrednosti od 10.000 dinara u januaru 2023. godine, pa zatim ponovo u decembru 2023. godine, prekoračen je neoporezivi iznos u 2023. godini;
  • kompanija poklanja deci karte za pozorišnu predstavu povodom polaska u školu. Deca se daruju drugim povodom, a ne povodom novogodišnjih praznika;
  • poslodavac daruje svu maloletnu decu. Na poklone koje prime deca starija od 15 godina, biće obračunat porez i doprinosi na zaradu, s obzirom da nije ispunjen kriterijum starosti detata.

Podvlačimo da pravo na neoporezive paketiće imaju samo deca zaposlenih u firmi.

Preduzetnici, fizička lica i drugi poslovni partneri sa kojima sarađujete, ne ostvaruju ova prava. Ako biste odlučili da njihovoj deci obezbedite paketić kakav primaju deca vaših zaposlenih, na vrednost paketića morali biste da obračunate odgovarajuće poreske obaveze.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Veruje da je knjigovođa neka vrsta biografa vašeg biznisa. On beleži finansijski život preduzeća. On je vaš savetnik i saveznik. Za mali biznis, možda i najvažniji spoljni saradnik. Neko od koga se očekuje mnogo više od pukog vođenja knjiga.

Više o Mariji