Marketing

Oglašavanje na društvenim mrežama: Planiranje budžeta i ciljeva za oglašavanje

planiranje

Kada kreirate budžet za oglašavanje na društvenim mrežama, važno je definisati jasne ciljeve kako biste usmerili svoje napore i resurse na pravi način. Evo nekoliko glavnih ciljeva koje možete imati pri kreiranju budžeta:

 • Povećanje broja pratilaca i angažmana: Ako želite izgraditi zajednicu oko vašeg brenda i povećati broj pratilaca na društvenim mrežama, deo vašeg budžeta može biti usmeren ka plaćenom promovisanju vaših profila i objava putem oglasa koji će dopreti do većeg broja korisnika i podstaći ih da postanu vaši pratioci.
 • Povećanje prodaje i konverzija: U slučaju da je vaš primarni cilj povećanje prodaje, onda vam je potrebna promocija vaših proizvoda i/ili usluga direktno ka svojoj ciljnoj publici. Ovo može uključivati postavljanje ciljanih oglasa sa pozivom na akciju ili korišćenje sponzorisanih objava koje će podstaći korisnike da izvrše konverziju.
 • Povećanje svesti o brendu: Kako biste proširili svest o vašem brendu među što većim brojem korisnika društvenih mreža, možete iskoristiti plaćeno povećanje vidljivosti vaših objava i promovisanje brendiranih sadržaja.
 • Generisanje kvalitetnih potencijalnih kupaca: Ukoliko je vaš cilj privući potencijalne kupce koji su zainteresovani za vaše proizvode ili usluge, možete iskoristiti ciljano oglašavanje na društvenim mrežama. Na osnovu demografskih podataka, interesovanja i ponašanja korisnika, možete usmeriti svoje oglase samo ka onima koji su najverovatnije zainteresovani za vašu ponudu.

Kako planirati budžet za oglašavanje na društvenim mrežama?

Kreiranje budžeta za oglašavanje na društvenim mrežama zahteva pažljivo planiranje i prilagođavanje ciljevima koje ste postavili. Pre nego što rasporedite budžet, važno je da proučite tržište i konkurenciju. Otkrijte koliko drugi biznisi iz vaše industrije ulažu u oglašavanje na društvenim mrežama i identifikujte trendove i najbolje prakse koje možete primeniti.

Evo nekoliko koraka koje možete pratiti:

 • Definisanje ukupnog budžeta: Prvi korak je odrediti ukupan iznos koji ste spremni izdvojiti za oglašavanje na društvenim mrežama. Važno je da ovaj iznos bude realan i da se uklapa u vaše finansijske mogućnosti.
 • Raspodela budžeta na društvene mreže: Sledeći korak je odlučiti koliki deo budžeta ćete alocirati za svaku od društvenih mreža koje planirate koristiti. Ovo će zavisiti od relevantnosti svake mreže za vaš biznis i ciljeve koje želite postići.
 • Testiranje i optimizacija: Kada počnete sa oglašavanjem na društvenim mrežama, važno je pratiti rezultate i kontinuirano optimizovati svoje kampanje. Testirajte različite formate oglasa, ciljne grupe i strategije kako biste pronašli najefikasniji način za postizanje vaših ciljeva.

Raspoređivanje budžeta na društvenim mrežama

Kada je reč o raspoređivanju budžeta za oglašavanje na društvenim mrežama, svaka platforma ima svoje specifičnosti i mogućnosti koje treba uzeti u obzir. Evo pregleda kako možete rasporediti budžet na četiri popularne društvene mreže: Facebook, Instagram, YouTube i LinkedIn.

Facebook

Kada raspoređujete budžet na Facebooku, možete uzeti u obzir sledeće opcije oglašavanja koje vam ova mreža nudi:

 • Plaćeni oglasi: Facebook vam omogućava da ciljate specifične demografske grupe i interesovanja kako biste doprli do željene publike. Možete postaviti budžet na dnevnom ili ukupnom nivou i odabrati strategiju plaćanja (na klik, prikaz ili konverziju).
 • Sponzorisane objave: Možete promovisati vaše objave tako da one budu vidljivije široj publici. Ovo je posebno korisno kada želite povećati angažman i interakciju sa vašom publikom.
 • Facebook kampanje: Ova opcija vam omogućava da strateški planirate i upravljate sa više oglasa i ciljnih grupa unutar jedne kampanje. Možete odrediti specifične ciljeve (kao što su povećanje svesti, generisanje potencijalnih kupaca ili konverzija) i pratiti rezultate na osnovu tih ciljeva.

Instagram

Budući da je Instagram deo Facebookovog oglašivačkog sistema, imate mogućnost koristiti iste alate i strategije kao na Facebooku. Evo nekoliko opcija koje možete razmotriti za raspoređivanje budžeta na Instagramu:

 • Instagram Feed i Explore oglasi: Ovi oglasi mogu biti slike, video-snimci ili kombinacija oboje.
 • Instagram Story i Reels oglasi: Instagram Story je popularan format koji vam omogućava da prikažete vašu poruku kroz seriju slika ili kratkih video zapisa, dok se Reels koristi za video-sadržaje. U oba slučaja se savetuje korišćenje vertikalnog videa u rezoluciji 1080×1920 px. Možete koristiti ovaj format za angažovanje korisnika i povećanje svesti o vašem brendu.

YouTube

YouTube je vodeća platforma za video-sadržaj, koja pruža ogromne mogućnosti za oglašavanje. Samo postavljanje oglasa se obavlja preko Google Ads-a i postoji šest vrsta YouTube oglasa:

 • TrueView: Pokazuju se tokom videa koji neko gleda i gledalac ih može preskočiti nakon 5 sekundi. Postoji i podvrsta Discoveri oglasi – sastoje se od sličice i tri linije teksta, ali oni nisu baš popularni.
 • Instream: Slični su TrueView oglasima, ali ih gledalac ne može preskočiti zbog čega su na lošem glasu kod publike.
 • Bumper instream: Prikazuju se pre početka videa koji neko želi da gleda, ne mogu se preskočiti i traju do 6 sekundi.
 • Sponsored card: Iskaču kao male kartice sa pozivom na akciju u gornjem desnom uglu videa koji korisnik gleda. Prvo se pojavi simbol „i“ koji se proširi kada gledalac pređe kursorom preko njega. Ovi oglasi nisu nametljivi i slabo se koriste.
 • Overlay: Ovo su kao mali baneri koji mogu sadržati tekst i sliku i pojavljuju se na 20% prostora u kome se prikazuje video koji je gledalac pustio.
 • Display: Prikazuju se sa strane u desnoj traci YouTuba, iznad liste sugerisanih video zapisa.

U realnosti, ukoliko koristite oglašavanje na YouTubu, najverovatnije ćete najviše pažnje posvetiti TrueView oglasima.

LinkedIn

LinkedIn vam omogućava ciljano oglašavanje prema određenim industrijama, radnim mestima, veštinama i drugim profesionalnim parametrima. Na ovoj mreži možete iskoristiti sledeće opcije:

 • Display reklame: Pojavljuju se na desnoj strani ili iznad feeda.
 • Message reklame: Ova opcija vam omogućava slanje personalizovanih poruka direktno u LinkedIn inbox korisnika.
 • Sponsored content: Promovisanje objava sa vaše stranice koje će se publici pikazati na feed-u ove mreže zajedno sa drugim organskim objavama.
 • Tekstualne reklame: Prikazuju se samo na računarima sa strane pored feed-a. Nisu baš uočiljive i zato ih biznisi kod nas ne koriste baš često.
 • Dinamičke reklame: Menjaju se u zavisnosti od toga koji korisnici ih gledaju i primarna prednost im je personalizacija jer se u njima može pojaviti ime i fotografija korisnika koji ih vidi.
 • Lead generation: Odlične za prikupljanje kontakt podataka korisnika.

Važno je napomenuti da na LinkedIn mreži nije podržano puštanje reklama na srpskom, tako da je najbolja opcija praviti reklame na engleskom jeziku.

Glavni ciljevi pri kreiranju budžeta za oglašavanje na društvenim mrežama

Prilikom kreiranja budžeta za oglašavanje na društvenim mrežama važno je imati jasno definisane ciljeve. Ovi ciljevi će vam pomoći da usmerite svoje resurse i budžet na odgovarajući način. Evo nekoliko glavnih ciljeva koje možete imati pri kreiranju budžeta za oglašavanje na društvenim mrežama:

 1. Povećanje svesti o brendu: U ovom slučaju možete usmeriti veći deo budžeta na kampanje koje će generisati veći doseg i angažman. To može uključivati plaćene oglase koji će se prikazivati širokoj publici, kao i promovisanje sadržaja koji predstavlja vrednosti i identitet vašeg brenda.
 2. Povećanje broja pratilaca i angažmana: Usmerite budžet na promovisanje objava, sponzorisane nagradne igre ili kampanje koje podstiču korisnike na deljenje sadržaja.
 3. Generisanje potencijalnih kupaca: Fokusirajte se na ciljano oglašavanje prema specifičnim demografskim grupama i interesovanjima i koristite pozive na akciju koji će korisnike motivisati da preduzmu korake koje od njih želite.
 4. Povećanje prodaje: Budžet iskoristite za targetiranje ciljne grupe kojoj je potrebno ono što nudite, retargeting kampanje, personalizovane ponude i integraciju e-trgovine sa društvenim mrežama radi olakšavanja procesa kupovine.

Važno je napomenuti da ovi ciljevi nisu isključivi i da možete kombinovati više ciljeva u zavisnosti od potreba vašeg poslovanja. Takođe, redovno praćenje i analiza rezultata vaših kampanja na društvenim mrežama će vam pomoći da optimizujete budžet i strategije u skladu sa postignutim rezultatima.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Niz godina se bavi svim oblastima internet marketinga sa naglaskom na kopirajting, SEO i društvene mreže. Svoje iskustvo prenosi kroz predavanja vezana za različite oblasti internet marketinga fokusirajući se na praktičnu stranu koja je osnova uspešnog poslovanja.

Više o Ivanu