Pravo

Zakonito i nezakonito davanje otkaza: šta raditi kada otkaz stigne SMS porukom?

7Mp6c001

Da bi otkaz koji poslodavac daje radniku bio u skladu sa Zakonom o radu, mora da ispunjava predviđene uslove u vezi sa sadržajem, procedurama, rokom i dostavom, a davanje otkaza sms porukom, mejlom, usmeno („od sutra da te ne vidim…“), nezakonito je i podleže sankcionisanju.

Zakon o radu veoma je precizan i po pitanju dostavljanja otkaza. Svaki propust povlači sankcije u slučaju tužbe, ali da bi zaposleni ostvario svoje pravo, mora da bude upoznat sa tim. Pored sadržaja otkaza, Zakon predviđa i otkaznu proceduru, koja zavisi od otkaznog razloga.

Otkazna procedura

Ako rezultira krivicom zaposlenog (povreda radne obaveze ili kršenje discipline), poslodavac je dužan da, pre otkaza, zaposlenom da upozorenje pred otkaz, u kome će obrazložiti razlog otkaza i dati rok od osam dana za izjašnjenje.

Ako zaposleni ukaže na olakšavajuće okolnosti i poslodavac ih prihvati, može izreći blažu meru, a to je privremeno udaljenje sa posla do 15 dana bez naknade, novčanu kaznu do 20 odsto umanjenja osnovne zarade ili opomenu sa najavom otkaza ako u narednih šest meseci učini istu ili slični povredu.

Ako je otkaz rezultirao iz neostvarivanja očekivanih rezultata ili nedostatka znanja i sposobnosti, poslodavac je dužan da, pre otkaza, zaposlenom da obaveštenje u vezi sa uočenim nedostacima, uputstva i rok za poboljšanje rada.

Dužina roka zavisi od složenosti posla koji treba unaprediti, a ako u datom roku zaposleni ne otkloni nedostatke, poslodavac mu može dati otkaz bez upozorenja.

Da bi otkaz bio u skladu sa Zakonom o radu, mora se dati u predviđenom roku. Subjektivni rok je šest meseci od saznanja za postojanje otkaznog razloga, a objektivni godinu dana od nastanka.

Dostavljanje otkaza

Zakon je precizan i po pitanju dostavljanja otkaza – lično zaposlenom, u prostorijama poslodavca, sa potvrdom prijema (najčešće napiše primio i datum na poslodavčevom primerku).

Ako se rešenje ne može dostaviti lično, poslodavac sastavlja belešku i šalje poštom, sa povratnicom. Ako je i tako dostava nemoguća, poslodavac je dužan da rešenje postaviti na oglasnu tablu, i po proteku od 8 dana smatraće se dostavljenim. Od dostave počinje da teče rok za tužbu od 90 dana ili izuzetno kratak rok za interno rešavanje pred arbitrom – dan po otkazu.

Rok za okončanje arbitraže je 10 dana, za to vreme radni staž miruje, a rešenje je konačno. Ako se spor u tom roku ne reši, otkaz ostaje na snazi.

Često se dešava da zaposleni po pretnji „da te više ne vidim“ zaista ne dođe na posao i time poslodavcu omogući da otkaz „legalizuje“, tako što će ga dobiti zbog neopravdanog izostanka sa rada.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi