Subvencije

Samozapošljavanje kroz preduzetništvo

cvecar

Ukoliko niste zaposleni, a razmišljate o preduzetništvu, pravo vreme da se prijavite na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ) je – odmah nakon čitanja ovog teksta.

De minimis državna pomoć za pokretanje preduzetništva

Nakon evidentiranja kao nezaposleno lice, imaćete mogućnost da konkurišete za tzv. de minimis državnu pomoć (pomoć male vrednosti) u iznosu od (očekivanih) 300.000 dinara, koji su baš kao što im i ime kaže – mala pomoć, ali nesumnjivo dobrodošla za preduzetnički prvi korak.

Naime, prema informacijama koje smo dobili u samom NSZ očekuje se da krajem marta ili početkom aprila izađe Javni poziv za dodelu subvencije Nacionalne službe za samozapošljavanje u iznosu od 300.000* dinara za osnivanje preduzetničke radnje, zadruge ili privrednog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) u kom zasnivate radni odnos. Osobe sa invaliditetom dobijaju subvenciju u iznosu od 330.000* dinara (*pretpostavka po analogiji sa već raspisanim pozivima).

Uslovi koje morate ispuniti pre konkursa su sledeći:

  • Da ste u momentu apliciranja na konkurs nalazite na evidenciji NSZ kao nezaposleno lice;
  • Da niste u prethodnim godinama koristili ovaj podsticaj;
  • Da imate sertifikat o završenoj obuci za preduzetnike (uživo ili online).

Ova sredstva su jednokratna, bespovratna i nenamenska, možete ih trošiti prema svom nahođenju (za plaćanje poreza i doprinosa, kupovinu mašine, iznajmljivanje lokala, itd.).

Lice koje ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja delatnost i izmiruje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počevši od dana otpočinjanja delatnosti (a ne od dana dobijanja sredstava).

U slučaju da u tom periodu odlučite da zatvorite svoju radnju, jer ste se, recimo, zaposlili, to možete učiniti raskidom ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i vraćanjem preostalog dela sredstava koja nisu utrošena za poreze i doprinose.

Imajte na umu da delatnosti za koje neće biti dodeljena sredstva su:

  • Bilo koja trgovina;
  • Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo;
  • Kockanje i klađenje;
  • Taksi prevoz;
  • Snabdevanje električnom energijom.

Javni poziv

Na sajtu NSZ u delu Konkursi povremeno se raspisuju javni konkursi, pa tako i ovaj o kojem je reč. Tom prilikom objavljuju se detalji i uslovi konkursa, kao i rokovi.

Poziv za prijavljivanje traje oko mesec i po do dva meseca, dok je rok za objavljivanje rezultata konkursa oko 30 dana.

Nakon toga, podnosiocima zahteva kojima je odobrena subvencija, ostavlja se rok od 45 dana da dođu na potpisivanje ugovora. U momentu potpisivanja ugovora – lice koje je dobilo sredstva mora imati registrovanu delatnost, odnosno osnovanu preduzetničku radnju ili DOO. Sa druge strane, to osnivanje ne sme da se uradi pre podnošenja zahteva za subvenciju (budući da sredstva nisu namenjena za već postojeće preduzetnike).

Da preciziramo, neophodno je da se registracija delatnosti izvrši u periodu nakon podnošenja zahteva, a pre potpisivanja ugovora.

Dakle, ukoliko želite da se otisnete u preduzetništvo bez obzira na to hoćete li ili nećete dobiti ova sredstva, nakon što se objavi poziv, vi možete predati dokumenta za konkurs, a sutradan otići u APR da registrujete svoju delatnost (ili to učiniti online).

Uslovi za dobijanje subvencije

Uz gorepomenute inicijalne uslove, za samo konkurisanje neophodna je potvrda o završenoj obuci NSZ-a Put do uspešnog preduzetnika. Ova obuka se organizuje fizički, ali u svakom trenutku dostupna je i online.

Ipak, njoj ne možete pristupiti sami. Da biste dobili pristup online obuci, prilikom prijave na evidenciju NSZ-a potrebno je da svom savetniku za zapošljavanje kažete da ste zainteresovani za samozapošljavanje kroz preduzetništvo.

Oni će vam u tom slučaju poslati link do te obuke, koju možete obaviti za jedan ili dva dana, a nakon koje dobijate sertifikat koji vam je neophodan za konkurisanje.

U okviru iste obuke, naći ćete i vodič za izradu biznis plana koji je neophodan dokument prilikom konkurisanja i koji se zapravo ocenjuje na ovom konkursu.

Dakle, prilikom samog konkurisanja, podnosi se zahtev na propisanom obrascu (biće objavljen u okviru poziva), biznis plan i potvrda o završenoj obuci.

Sistem bodovanja

Imajući u vidu da oko 3 puta više ljudi aplicira za ovu subvenciju, nego što je zapravo dobije, primenjuje se sistem bodovanja svake prijave po pravilima koja budu istaknuta u samom pozivu.

Ta pravila se menjaju iz godine u godinu, ali postoji nekoliko zakonitosti koje svakako ostaju. Recimo, više bodova nose tzv. devastirana područja (nerazvijene opštine) od onih bogatijih. Zatim, neke kategorije lica se boduju više, recimo, mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, samohrani roditelji, pripadnici romske zajednice, itd.

Ukoliko imate nameru da se oporezujete kao paušalac, razmotrite koje su vam opcije oko izbora šifre delatnosti i izbora sedišta firme, jer zavisno od razvijenosti područja registracije, mogu se razlikovati i porezi i doprinosi od opštine do opštine.

Ipak, pošto se događalo da se ljudi masovno „registruju“ po siromašnijim opštinama kako bi im porez i doprinosi bili niži, poreska uprava je za čak 90 šifara delatnosti utvrdila jednake poreze i doprinose bez obzira na razvijenost opštine.

Poreze i doprinose za delatnost koju vi želite da registrujete lako možete ustanoviti na ovom linku.

Obaveze primaoca subvencije

Ukoliko dobijete sredstva za koja ste konkurisali, dobićete o tome obaveštenje i poziv da potpišete ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Taj rok je 45 dana i počinje da teče od dana kada ste obavešteni.

U slučaju da niste želeli da registrujete delatnost pre nego što saznate rezultate konkursa, prionite na taj posao odmah nakon obaveštenja da ste izabrani, jer je nekim bankama potrebno i do 14 dana za otvaranje poslovnog računa, a rok APR-a za izdavanje rešenja o osnivanju je 7 dana. Iako su se u praksi oba ova roka pokazala kao kraća, ipak bez otvorenog računa i osnovane firme ne možete potpisivati ugovor o dodeli sredstava.

Osim toga, na samo potpisivanje ugovora morate povesti i 2 žiranta koji će na licu mesta popunjavati menice. Žiranti mogu biti zaposlena lica sa potvrdom poslodavca, preduzetnici sa potvrdom o plaćenim porezima i doprinosima ili penzioneri sa penzionim čekom.

Ova ugovorna obaveza traje 12 meseci u kojima morate izmirivati poreze i doprinose. Naime, nakon isteka roka od 12 meseci dužni ste da u roku od 60 dana dostavite dokaz da je sve izmireno.

U slučaju da iz bilo kog razloga imate pauzu u obavljanju delatnosti (trudničko i porodiljsko odsustvo i sl.), ne gubite pravo na ova sredstva. Nakon ponovnog pokretanja delatnosti, važno je da nastavite izmirivanje obaveza u ukupnom trajanju od 12 meseci u okviru perioda od 24 meseca.

Ovde napominjemo da, ukoliko ste osnovali firmu pre završetka konkursa, pa je do samog potpisivanja ugovora prošlo nekoliko meseci za koje ste svakako izmirivali poreze i doprinose, oni su obuhvaćeni ugovornom obavezom, i zapravo je potrebno samo da „napunite“ 12 meseci da bi vaša ugovorna obaveza bila ispunjena.

Rezime

Da zaključimo: iako su ova sredstva nesumnjivo mala za sve troškove sa kojima se preduzetnik prilikom pokretanja posla susreće, država ih ipak ne daje tek tako.

Ne zaboravite da, iako su nenamenska, pa ih možete potrošiti i na predstojeće letovanje ako smatrate da ste zaslužili, dolaze uz ozbiljnu ugovornu obavezu da 12 meseci izmirujete svoje poreze i doprinose.

Preduzetništvo je ozbiljan životni potez i upustite se u njega promišljeno i odlučno da idete za svojom sjajnom idejom. A na konkurs se javite u dobroj veri da ćete, eto, imati jedan mali finansijski podstrek na osnovu toga što ste neke ljude uverili da je vaša ideja prava.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Milica Bojanić je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i decenijskim iskustvom rada u kompanijama koje i zastupa pred sudovima. Oduvek intuitivno veruje, a sada i zna da je promena jedina konstanta, kako u kosmosu i prirodi, tako i u čoveku. Celoživotna opčinjenost knjigama, neobičnim životnim pričama i događajima, pažljivo slušanje i promišljanje, a u skorije vreme i naročito zanimanje za psihologiju, iznedrili su zaljubljenost u pisanje.

Više o Milici