Arhiva

Da li paušalci mogu da zaposle radnike?

ipRFvTtY

Jedna od glavnih nedoumica preduzetnika koji su se opredelili za paušalno oporezivanja jeste da li mogu da zapošljavaju nove radnike?

Odgovor je »da«, jer oni zapravo nemaju nikakvu zakonsku prepreku da prošire svoj kolektiv.

Ukoliko se odluče da zaposle nove radnike u obavezi su da pre nego što novozaposleni počne sa radom, sa njim zaključe Ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme i prijave ga Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Ako je zaposlenom potrebna zdravstvena knjižica, poslodavac je u obavezi da poseti nadležnu filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje i obezbedi mu je. 

Ono što je jako bitno kod zapošljavanja novih radnika, a stvara dodatnu obavezu paušalcima, jeste prijavljivanje novozaposlenih i Poreskoj upravi. Razlog je to što broj zaposlenih utiče na visinu paušalnog prihoda, a samim tim i na mesečne poreze i doprinose koju Poreska uprava određuje u svom rešenju. 

Poreska uprava će osnovicu na koju će obračunava porez uvećati za 10 odsto za svakog radnika. Zbog toga, sa povećanjem broja zaposlenih, paušalci mogu očekivati i blago povećanje mesečnih obaveza koje imaju prema državi.

Važno je napomenuti da zapošljavanjem novih radnika, paušalci neće izgubiti svoj status, niti će biti u obavezi da vode poslovne knjige, jedino će imati više »administrativnih obaveza« oko obračuna zarada.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi