Arhiva

Finansijska podrška privredi preko Fonda za razvoj

OH4RkYjr

11. aprila 2020. godine, na snagu je stupila Uredba Vlade Republike Srbije o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ovaj program, za čiju je realizaciju izdvojeno 24 milijarde dinara (oko 200 miliona evra), uređuje odobravanje kredita privrednim subjektima, a realizuje se preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

Zahtevi privrednih subjekata za kredit po Programu se mogu podneti najkasnije do 10. decembra 2020. godine, na elektronsku adresu Fonda prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs Zahtevi za turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj se elektronski podnose na tus_prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs . Odluke o svim primljenim zahtevima će se doneti najkasnije do 31. decembra 2020. godine, a treba imati na umu da je krajnji rok za realizaciju odobrenih zahteva 31. mart 2021. godine.

Ko može aplicirati za kredit?

Pravo da apliciraju za kredit imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva, koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu. Ona moraju obavljati proizvodnu, uslužnu, trgovinsku ili poljoprivrednu delatnost.

Uredba propisuje i da se dobijena sredstva ne mogu koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti, kao ni za promet nafte i naftnih derivata, odnosno za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se smatraju zabranjenim.

Zanimljivo je da ovaj Program, pored maksimalnog, predviđa i minimalni iznos kredita po korisniku sa povezanim licima, pa je tako minimalni iznos kredita za privredna društva 1 milion dinara, a za preduzetnike i zadruge 200 hiljada dinara.

Maksimalni iznos kredita po korisniku sa povezanim licima je 10 miliona dinara za preduzetnike i mikro pravna lica, 40 miliona dinara – za mala pravna lica, odnosno 120 miliona dinara za srednja pravna lica.

Uslove kreditiranja pročitajte na sajtu Fonda za razvoj, a sva pitanja u vezi sa ovim Programom možete postaviti putem elektronske adrese office@fondzarazvoj.rs .

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi