Arhiva

Izjava o neaktivnosti

Svako pravno lice koje u poslovnim knjigama nema podatke o imovini i obavezama, niti je imalo nekih poslovnih događaja, u protekloj godini, dužno je da dostavi Izjavu o neaktivnosti Agenciji za privredne registre (APR) do propisanog datuma.

„Običan“ i kvalifikovani elektronski potpis

Izjava o neaktivnosti mora da bude potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Nakon potpisa, dostavlja se u elektronskoj formi APR-u primenom posebnog informacionog sistema, odabirom odgovarajućeg zahteva, na način koji je opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje ove izjave. 

Moramo da napomenemo da postoji razlika između kvalifikovanog elektronskog potpisa i elektronskog potpisa koji nije kvalifikovan. „Običnim“ elektronskim potpisom se samo potvrđuje identitet potpisnika elektronskog dokumenta, dok se kvalifikovanim elektronskim potpisom garantuje identitet potpisnika, ali i integritet elektronskog dokumenata, te se na ovaj način onemogućava menjanje sadržaja tog i drugih dokumenata. Za istinitost i integritet dokumenta garantuje kvalifikovani e-potpis zakonskog zastupnika.

Naknada za javnu objavu izjave

Kako bi izjava o neaktivnosti bila javno objavljena, potrebno je platiti nadoknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslovne registracije i druge usluge koje pruža APR.

U posebnom informacionom sistemu APR-a biće prikazan "Status naplate/Instrukcija za plaćanje" putem kojeg će obveznik biti u mogućnosti da prati status naknade. Takođe, u istom sistemu obveznici mogu da pronađu i instrukcije za plaćanje naknade koje im mogu olakšati proces.

Obratite pažnju na propis da posle dostavljanja i javnog objavljivanja izjave pravno lice ne može da dostavi redovan godišnji finansijski izveštaj za prethodnu godinu. Ispravna izjava o neaktivnosti će biti objavljena na sajtu APR-a, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju, a biće upisana i u Registar finansijskih izveštaja. Nakon toga, obveznici ne mogu da dostavljaju zamenu izjave o neaktivnosti.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi