Arhiva

Kako da IoT služi vašem biznisu?

Mnkfeimd

Uskoro će biti godinu dana od početka nepredviđenog perioda krize koja će ostaviti veliki trag za sobom. Transformacija, digitalizacija, optimizacija su upravo aktivnosti koje novo poslovno okruženje očekuje kao neophodne uslove za ekonomski opstanak i oporavak.

Konkretno, digitalizacijom treba da transformišemo poslovne procese kako bismo ih učinili optimalnim, efikasnim i održivim.

Optimizacija poslovanja

Menadžeri i poslovođe u nekim industrijama imaju izazov da pojednostave procedure i procese kako bi se trošilo što manje vremena, resursa i energije u obavljanju nekog posla. Ako se uspe u tome, to dovodi do smanjenja troškova, veće efikasnosti i neretko – veće zarade. Ono što se dodatno pruža je i mogućnost za nove poslovne prilike i ekspanziju posla, u njegovom obimu i kvalitetu, bilo da je reč o proizvodnji ili uslugama.

Čovek može da optimizuje svoje poslovno ponašanje, ali šta kada je reč o uređajima, mašinama? Oni imaju svoja pravila, i zaposleni ne može mnogo da ih ubrza i da i utiče na njih. Ili ipak može?

Internet of things u poslovnom svetu

Prenos podataka koji omogućavaju savremene tehnologije učvršćuje svoje mesto kao jedan od najvažnijih stubova optimizacije poslovanja. Samo tokom 2019. godine broj konekcija ostvarenih preko „massive IoT“ tehnologije porastao je tri puta u svetu i iznosi više od 100 miliona. Mogućnosti primene su velike, što nam stavlja do znanja da će poslovni svet proći kroz veliku transformaciju. 

Cilj IoT‑a jeste da poveća produktivnost radne snage, uštedi na troškovima, a da složena rešenja i aktivnosti postanu tehnološki jednostavna i praktična. Na primer, jedan kineski proizvođač bele tehnike uveliko ugrađuje IoT uređaje u svoje proizvode. Zahvaljujući tome, proizvođač je u svakom trenutku upoznat sa kvalitetom rada nekog uređaja. On može proaktivno da obavesti kupca da postoji neki problem i da ga po potrebi uputi na servis, čime će se sprečiti veći kvar i tako ostvariti dobar „customer care“.

Zašto je prenos važan?

Kompanije danas moraju da imaju pristup što većoj količini podataka o svojim proizvodima i uslugama. Samo tako mogu da dođu do većih mogućnosti da uvedu inovativne promene, posebno u izazovnim vremenima kada je briga o kupcu važnija nego ikad.

Biznis korisnicima je važno da prenos tih podataka bude efikasan i pouzdan. Tehnologije koje se koriste za prenos podataka za IoT uređaje čine glavnu razliku od koje zavisi kvalitet komunikacije uređaja koji vam trebaju. Za najpouzdaniju tehnologiju za efikasniji, sigurniji i ekonomičniji prenos podataka za uređaje koji se povezuju internetom u svetu važi Narrow Band Internet of Things tehnologija. Ona je dostupna i u Srbiji jer je Vip mobile obezbedio pokrivanje više od 90 odsto teritorije države i 99 odsto domaćinstava. 

Benefiti za biznis

Narrow Band IoT je mreža koja omogućava malu potrošnju energije krajnjih uređaja, odnosno veliku energetsku efikasnost. Bazira se na 4G tehnologiji i omogućava povezivanje uređaja čak i u veoma lošim radio uslovima i na lokacijama koje su do sada bile teško ili potpuno nedostupne, čak i ispod zemlje. Praktično, za komunikaciju uređaja na ovaj način – nema prepreke, a takođe omogućava i: duži životni vek uređaja, manje troškove prenosa podataka, veći broj uređaja koji mogu da se povežu, jaču penetraciju signala, veću bezbednost podataka i jednostavnu instalaciju. 

Zbog svega toga je posebno pogodna biznis korisnicima, jer pruža širok spektar primene – razni merači i brojila za struju, vodu, gas itd, u saobraćaju, energetici, zaštiti životne sredine, poljoprivredi, u industrijskoj proizvodnji itd.

Više o uvođenju Narrow Band Internet of Things u Srbiji možete da saznate na YouTube kanalu Vip mobile https://youtu.be/8lNCGlaHHZs 

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi