Arhiva

Kako da napišete dobar opis za radna mesta?

0R9WACS4

Vođenje evidencije o radnim mestima u kompaniji i njihova sistematizacija podjednako su važni kako za postojeće zaposlene, tako i za kandidate koje želite da privučete.

Opisi radnih mesta olakšavaju procese unutar kompanije, obezbeđuju transparentnije poslovanje i jasnija očekivanja. Dobar opis posla treba da obuhvati realna zaduženja i potrebne veštine, kao i da na neki način predstavi vrednosti i kulturu kompanije. Pre njegovog sastavljanja neophodno je da analizirate i dobro upoznajete poziciju o kojoj je reč.

Čega bi trebalo da se pridržavate?

Jasan naziv pozicije – Nemojte da izmišljate ili da pokušavate da budete originalni ako u vašoj industriji već postoje konkretni nazivi radnih mesta. Budite jasni, precizni i dosledni.

Ostanite jasni i koncizni – U opisu navedetite sve bitne stavke i budite koncizni. Ukoliko obuhvatite previše toga ili koristite nepoznate pojmove, može odbiti ili zbuniti kandidate.

Opišite zaduženja – Opisi zaduženja trebalo bi da pomognu kandidatima da steknu jasnu sliku o poziciji u vašoj kompaniji. Nemojte pisati sastave, navedite zaduženja po stavkama i vodite računa o tome da li ste kandidatima pružili realnu sliku, tako da kasnije ne dođe do nesporazuma oko odgovornosti.

Predstavite svoju kompaniju – Istaknite prednosti, ali budite iskreni i potrudite se da dočarate kompanijsku kulturu. Ukoliko oglašavate otvorenu poziciju, uputite zainteresovane kandidate na sajt svoje kompanije, gde mogu dodatno da se informišu o aktivnostima i zaposlenima.

Šta da izbegavate:

Manjak informacija i strukture – To što opis radnog mesta treba da bude konkretan i sažet, ne znači da treba da izostavite informacije. Budite iskreni po pitanju zahtevanih kvalifikacija, radnog vremena i zaduženja. Vodite računa o formi u kojoj se obraćate.

Previše zahteva – Budite realni u svojim očekivanjima i držite se onih kompetencija koje su zaista neophodne za dato radno mesto. Izbegavajte rečenice poput „Kandidati bez iskustva neće biti uzeti u razmatranje“, zato što treba da pokažete da ste otvoreni i da pružate šansu svima da se dokažu.

Diskriminacija – Ukoliko smatrate da određeno radno mesto može da obavlja samo muškarac, morate da navedete legitimne razloge. Vodite računa o tome da li vaš opis radnog mesta podržava jednakost i da li može da privuče oba pola, mlađe i starije.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi