Arhiva

Kako da znate da li će vam se investicija isplatiti?

c1NNzJGC

Dobri planovi i projekti treba da budu merljivi, tako da je preporučljivo da proverite isplativost svake nove ideje i ulaganja.

Proverom isplativosti zapravo osiguravate da vaša investicija neće biti promašaj i da ćete obezbediti izvesnu dobit, a to se ostvaruje upoređivanjem ukupnih ulaganja i očekivanog prihoda. Analiza isplativosti najpre treba da se usmeri na ocenjivanje ideje sâmog projekta, a potom na finansijski plan. Postoji nekoliko koraka kroz koje treba proći.

Istraživanje tržišta – Poslovna strategija umnogome zavisi od ponude i potražnje na tržištu i zato je važno da imate proverene informacije.

Primarne i sekundarne informacije – Prikupljanje primarnih informacija podrazumeva razgovore sa kompanijama i stručnjacima. Tom prilikom analizirate postojeća iskustva. Analiza sekundarnih informacija treba da obuhvati izveštaje i podatke o poslovanju kompanije, carinske deklaracije, kao i statističke preglede. 

Istraživanje ciljne grupe – Kako biste došli do tržišne potražnje, neophodno je da istražite potrebe potrošača. U ovoj fazi biste mogli da uključite neku anketu ili intervju, koje biste potom pretočili u kvantitativne podatke koji moraju biti objektivni. Ovo istraživanje je od značaja jer približava model ponašanja potrošača i govori vam kako da se obraćate svojoj ciljnoj grupi.

Biznis plan – Razrada biznis plana mora da sadrži detaljnu izradu finansijskog plana (početna ulaganja, fiksni i varijabilni troškovi, ulaganje u promociju i prodaju). Neizostavni deo analize isplativosti čini procena dinamike prihoda. Prodaja mora da bude dovoljna za pokrivanje propratnih troškova, u suprotnom mora da se unapredi proces proizvodnje, marketinga i prodajne politike.

Istraživanje prodajnog potencijala – Putem ovog istraživanja vrši se prognoza prodaje, a pouzdanost dobijenih podataka ukazuje na isplativost svega što ste preduzeli pre izlaska na tržište. Na ovaj način uočavate moguće slabe tačke projekta koje možete blagovremeno da otklonite.

Analiza finansijskog rezultata – Isplativost projekta pokazuje se upoređivanjem troškova organizacije, marketinga, komunikacije i prodaje sa očekivanom zaradom. Posmatraju se period neto investiranja, mesečni prihodi i tačka profitabilnosti. Dobar projekat je onaj koji nam u što kraćem periodu vraća početnu investiciju. Posmatramo neto sadašnju vrednost – to je razlika između sadašnje vrednosti neto novčanog priliva (priliva iz ekonomskog toka projekta) i sadašnje vrednosti ulaganja u projekat, tj. vrednosti investicije. Neto sadašnja vrednost treba da bude pozitivna ili jednaka nuli i to je ujedno kriterijum za internu stopu rentabilnosti pri kojoj realizacija projekta ne donosi ni gubitke ni dobitke.   

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi