Arhiva

Kako veštačka inteligencija može unaprediti vaš odnos sa kupcima

KMJC00yO

Veštačka inteligencija (AI) je podoblast računarstva koja u širem smislu označava kapacitet veštačke tvorevine za realizovanje funkcija koje su karakteristika ljudskog procesa razmišljanja.

Ova ideja prisutna je još od antičkog doba međutim, tek od polovine XX veka stvorili su se tehnološki preduslovi za razvoj date oblasti. Potencijal veštačke inteligencije je ogroman, nivo realizacije kompleksnih zadataka daleko je iznad ljudskog, a glavni napori ulažu se u istraživanja orijentisana na ekspertske i prevodilačke sisteme, prepoznavanje govora i pisanog teksta, dokazivaće teorema i stvaranje inteligentnih autonomnih agenata. 

AI najveću primenu ima u obrazovanju, medicini, poljoprivredi, industriji i HR-u dok se u ekonomiji i finansijama intenzivno koristi od 80-ih godina najviše u oblastima kao što su analiza tržišta, portfolio menadžment i berzansko trgovanje. CRM (Customer relationship management) tj. odnos sa kupcima u poslednjoj deceniji predstavlja centralnu temu u svetu biznisa pri čemu se kupac, na potpuno drugačiji način, stavlja u fokus i umesto principa “mušterija je uvek u pravu” koristi se pristup koji omogućava potpunu povezanost klijenta sa svim procesima u kompaniji. U prilogu smo za vas pripremili infografik koji vam može preciznije predočiti kako veštačka inteligencija može unaprediti vaš odnos sa kupcima.

Tehnička podrška – korišćenjem veštačke inteligencije, komunikacioni kanali su dostupni 24/7, što doprinosi osećaju sigurnosti kod klijenata, i predstavljaju najoptimalniju opciju za kompanije koje nemaju resurse za održavanje tehničke podrške sa stalno zaposlenima. Za razliku od operatera, virtuelni asistenti i chatbot-ovi mogu pružiti podršku većem broju klijenata istovremeno, usluga je neuporedivo brža, informacije su preciznije, a klijent ima veću kontrolu nad razgovorom. Inicijalne investicije mogu biti relativno visoke, međutim, troškovi održavanja i unapređivanja sistema će sve više opadati tokom vremena zahvaljujući napretku date tehnologije.

Informacije – jedna od osnovnih prednosti veštačke inteligencije jeste mogućnost prikupljanja, obrađivanja i analize ogromne količine podataka o ponašanju postojećih i potencijalnih klijenata. Ovi podaci mogu nam pružiti detaljne uvide u trendove na tržištu i pomoći pri definisanju budućih poslovnih i marketing strategija. Prikupljene informacije, takođe, omogućavaju prilagođavanje interakcije chatbot-a za svakog klijenta pojedinačno, što kod istih stvara osećaj posebnosti zahvaljujući tome što ih kompanija „prepoznaje“ i pamti njihove preferencije. Novije generacije radije daju relevantne informacije „mašini“ nego operateru, smatraju da sistem štiti njihovu privatnost i da se podaci neće zloupotrebiti.

Multiplikativni efekat – benefiti primene veštačke tehnologije kao što su brža i kvalitetnija usluga, veća dostupnost, prepoznavanje i prilagođavanje potrebama korisnika, doprinose povećanju stepena zadovoljnosti kupaca. Savremenu ekonomiju karakteriše oštra konkurencija koja je dovela do unifikacije proizvodnih asortimana i veoma malih razlika u cenama i kvalitetu samih proizvoda pa odnos sa klijentima može biti odlučujući faktor koji će isti uzeti u obzir prilikom opredeljivanja za određenu kompaniju. Vodeće svetske korporacije ulažu ogromna sredstva u razvoj veštačke inteligencije kako bi unapredile odnos sa kupcima i time ispunile jedan od najvažnijih preduslova održivog i uspešnog poslovanja – lojalnost klijenata.


https://nasamreza.rs/app/uploads/2019/10/oB98uuUd.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2023/04/wY8lfCm2.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2019/10/aZKbptlb.jpg

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi